Bezpłatna pomoc prawna od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. m.in. osoby niezamożne, młode oraz seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Na terenie powiatu wejherowskiego starosta wraz  z gminami zorganizuje 8 takich punktów.
5 sierpnia br. została podpisana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą z początkiem nowego roku w całym kraju powstanie ponad 1500 punktów gwarantujących nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Na terenie powiatu wejherowskiego zacznie działać 8 punktów, w których udzielane będą bezpłatne porady. Podczas Konwentu Samorządowego starosta wejherowski Gabriela Lisius podpisała porozumienie z włodarzami gmin, dotyczące szczegółowej realizacji tego zadania.
Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych, dlatego powiat będzie mógł powierzyć prowadzenie połowy punktów na swym terenie tym instytucjom. Punkty mają być czynne przeciętnie przez 5 dni w tygodniu, przynajmniej 4 godziny dziennie. Pomocy będą udzielać adwokaci i radcy prawni, a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz absolwenci prawa, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.
– Zgodnie z ustawą na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden punkt pomocy prawnej. Rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia nieodpłatnych punktów – mówi starosta Gabriela Lisius, wejherowski – Zaplanowaliśmy ich utworzenie na terenie wszystkich miast i gmin na terenie powiatu.
Pomoc prawna ma polegać na informowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania problemu, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pomoc nie obejmie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc prawna finansowana będzie z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 

Darmową pomoc prawną otrzymają osoby otrzymujące świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.