Modlitwa w kościele i na cmentarzu

Dzień 15 października obchodzony jest jako Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Z tej okazji i tego dnia ks. prałat Tadeusz Reszka zaprasza o godz. 18.30 na Mszę Świętą w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie w intencji zmarłych dzieci oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę dla ich rodziców. Natomiast w tegoroczną uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada na wejherowskim cmentarzu zostanie poświęcony grobowiec i pomnik dzieci zmarłych przedwcześnie.

Poronienie, urodzenie dziecka martwego, śmierć dziecka po urodzeniu to ogromne problemy i cierpienie rodziców, a jednocześnie często temat tabu.
Rodzice pogrążeni w rozpaczy często nie wiedzą, że mają również prawo do godnego pochowania na cmentarzu dziecka, które umarło jeszcze w łonie matki. Jednak w miarę upływu czasu chcieliby zapalić znicz na grobie, zapłakać i pogrążyć się choć na chwilę w zadumie. Matki, które poroniły i nie dane było im pochować dziecka, chciały, aby powstał choćby symboliczny grób dla ich nienarodzonych dzieci.
Już 10 lat temu ksiądz prałat Tadeusz Reszka z funduszy parafialnych sfinansował budowę  grobowca na wejherowskim cmentarzu, w którym można pochować dzieci z poronień. W tym roku z inicjatywy rodzin, które utraciły swoje dzieci powstał projekt płyty nagrobnej oraz pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych przedwcześnie. Propozycja ta została zgłoszona do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zajmując 14 pozycję, poparta dużą ilością głosów, ale nie udało się uzyskać dofinansowania. Mimo to, dzięki staraniom ks. prałata prace podjęto: wykonano już płytę nagrobną, a w chwili obecnej trwają końcowe prace nad wykonaniem pomnika w postaci rzeźby. W tym roku w tym miejscu rozpoczęto pochówki.
– Chodzi bowiem o to, by miejsce pochówku było godne osoby, którą się składa do grobu – mówi ks. T. Reszka. – Dotychczas w grobowcu spoczęły ciała 68 dzieci.
Wolą inicjatorów jest, aby miejsce to odtąd stało się rozpoznawalnym, powszechnie znanym miejscem pochówku zmarłych dzieci nienarodzonych, miejscem ukojenia bólu po stracie dziecka i widzialnym znakiem nadziei na życie wieczne. Świadectwem tego, że ten grobowiec w Wejherowie jest potrzebny, są liczne kwiaty i przeważnie białe znicze stojące w tym miejscu.
Jeżeli ktoś chciałby dołożyć swoją „cegiełkę” do tego dzieła, może złożyć ofiarę na ten cel, m.in. w czasie mszy św. w dniu 15 października o godz. 18.30 w Kolegiacie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.