Segregacja to rzecz prosta

Spółka ZUK to wbrew pozorom nie tylko firma, która wywozi odpady z posesji na terenie Wejherowa. Zakład zajmuje się m.in. zielenią miejską, urządzaniem terenów rekreacyjnych w Wejherowie i innych miejscowościach powiatu, a nawet budowaniem chodników i parkingów. Mówił o tym prezes ZUK, Roman Czerwiński podczas konferencji prasowej, na której przedstawił również dane, dotyczące segregacji odpadów. Żeby wyniki w tej dziedzinie były jak najlepsze, zakład ponownie ogłasza konkurs ekologiczny dla mieszkańców.

Prezes ZUK, Roman Czerwiński podczas konferencji prasowej mówi o działalności zakładu, a przede wszystkim o ważnej segregacji odpadów.
Prezes ZUK, Roman Czerwiński podczas konferencji prasowej mówi o działalności zakładu, a przede wszystkim o ważnej segregacji odpadów.

Podczas konferencji prasowej w ZUK prezes Roman Czerwiński przedstawił dane dotyczące segregacji odpadów w okresie funkcjonowania nowej ustawy „śmieciowej”, czyli od drugiej  połowy 2013 r. do połowy 2015 r. W każdym półroczu ZUK zbierał od 3,5 do 4 tys. ton odpadów zmieszanych.
Dzięki prowadzonej segregacji odpadów, w każdym półroczu ZUK zbierał około 300 ton szkła, 300 ton plastiku, 250 ton makulatury, ponad 300 ton odpadów zielonych (wyjątkowo w II półroczu 2014 r. zebrano ok. 705 ton), ok. 80-90 ton produktów wielkogabarytowych i ok. 200 ton gruzu.
Jak zapewnia Roman Czerwiński, udział odpadów segregowanych sięga 30 procent wszystkich odpadów, co świadczy o dużej skuteczności prowadzonej przez wejherowian segregacji. Dla porównania w drugiej połowie 2013 roku, udział ten wynosił ok. 20 procent. Jak widać, wyraźnie rośnie.
Oczkiem w głowie prezesa ZUK jest działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, gruz czy odpady zielone. Jeżeli ktoś nie ma możliwości segregowania odpadów w miejscu zamieszkania, zawsze może je przywieźć do PSZOK-u na terenie ZUK w Wejherowie (ul. Obrońców Helu 1, róg Chopina).
Mobilizująco na mieszkańców wpływają konkursy z nagrodami. Prezes ZUK podkreślił, że w poprzedniej edycji konkursu ekologicznego,  w czasie trwania rywalizacji, wszystkie wskaźniki były wyższe niż w pozostałych okresach roku.
Tegoroczna, jesienna edycja konkursu będzie przebiegała pod hasłem: „Czy to jesień, czy to wiosna, segregacja to rzecz prosta”. Konkurs ogłoszony w październiku (szczegóły poniżej), będzie realizowany także w listopadzie, a ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu br. Podobna rywalizacja w zakresie segregacji odpadów przewidziana jest na wiosnę.
Okazuje się, że działalność ZUK nie kończy się na odbiorze i wywożeniu odpadów z posesji i ulic. Podczas konferencji R. Czerwiński poinformował o różnych innych formach działalności takich jak  prace porządkowe, gospodarowanie terenami zielonymi (parki, skwery, klomby, ulice), tworzenie świątecznego wystroju miasta. Uczestnicząc w przetargach, spółka  może wykonywać różne zadania inwestycyjne. Należy do nich budowa chodników, parkingów a nawet odcinków dróg.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.