Obrazy na skrzynkach

Wejherowskie Centrum Kultury, za zgodą Urzędu Miasta oraz operatora energii „Energia Operator SA”, realizowało  nietypowy, interesujący Interdyscyplinarny Plener  Artystyczny. Artyści plastycy upiększali skrzynki energetyczne na kilku ulicach.

Akcja trwała od 4 do 14 sierpnia br. Prace malarskie umieszczane były na czynnych skrzynkach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Pozwolenia na malowanie urządzeń infrastruktury energetycznej otrzymały wyznaczone osoby, które legitymowały się wysokimi tytułami naukowymi oraz identyfikatorami uczestnika pleneru.
Do dyspozycji uczestników pleneru przekazano siedemnaście skrzynek złączy kablowych niskiego napięcia. Skrzynki te umieszczone są m.in. na pl. J. Wejhera, ul. Kopernika, Sobieskiego przy ZUS i przy Sądzie Rejonowym, ul. Mickiewicza, 12 Marca i Rzeźnickiej.
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej WCK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.