Równe szanse

Statuetkę oraz dyplom dla Wejherowa odebrał podczas uroczystości w Zakopanem zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. Z dumą prezentował trofeum podczas ostatniej sesji i dziękował wszystkim, którzy się przyczynili do zdobycia tytułu „Samorząd równych szans 2011”.
– Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych, a Wejherowo wybrano spośród 80 zgłoszonych miast i gmin – informował radnych prezydent Tokłowicz.
W tym ogólnopolskim konkursie nagrodzono samorządy, podejmujące ciekawe inicjatywy na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnych społeczności.
Jednym z celów uchwalonej przez Radę Miasta Wejherowa w 2005 r. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2012” jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta.
Jako priorytet w rozwiązywaniu problemów społecznych w Wejherowie przyjęto likwidację barier architektonicznych w urzędach, instytucjach, placówkach oświatowych i kulturalnych oraz przestrzeni publicznej.
– Dziękuję wszystkim instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, które pomagają nam dbać o niepełnosprawnych mieszkańców miasta oraz naszych gości – powiedział Bogdan Tokłowicz.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.