13 kilometrów za ponad 14 milionów

13 kilometrów dróg powiatowych otrzyma w tym roku nową nawierzchnię lub doczeka się remontu. Szacunkowy koszt inwestycji drogowych, realizowanych przez powiat wejherowski, wyniesie 14,5 mln zł. Dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu pozostałych przetargów i dokończeniu wszystkich zadań. A zrobiono już wiele.

 

Poprawi się stan nawierzchni drogi z Łężyc (od wjazdu do Eko Doliny) do skrzyżowania z ul. Marszewską na przedmieściach Gdyni.
Poprawi się stan nawierzchni drogi z Łężyc (od wjazdu do Eko Doliny) do skrzyżowania z ul. Marszewską na przedmieściach Gdyni.

 

Jak informuje Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski, większość zaplanowanych na wiosnę i lato zadań już zakończono. Kilka innych inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji. I tak, z wykorzystaniem dotacji z tzw. schetynówek (Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych) oraz przy finansowym udziale gminy, wykonano w ostatnich miesiącach nawierzchnię drogi z Gniewowa do Wejherowa w gminie Wejherowo (600 m), z Mierzyna do Tadzina w gminie Gniewino(2,1 km), z Rozłazina do Dzięcielca w gminie  Łęczyce (1,7 km), z Sasina do Ciekocina w gminie Choczewo (900 m) oraz z Lini do Niepoczołowic (1,8 km). Poza tym w ramach programu „schetynówek” zbudowano dwie zatoki autobusowe z wiatami oraz chodnikami w Barłominie w gminie Luzino.
Rozpoczęła się natomiast budowa 900-metrowego odcinka drogi w Łężycach (gmina Wejherowo), od wjazdu do zakładu Eko Dolina do skrzyżowania z ul. Marszewską w Gdyni. Trwa również przebudowa ulicy w Kielnie (gmina Szemud), gdzie na 650-metrowym odcinku zostanie wykonana nowa nawierzchnia, chodniki i oświetlenie, a także kanalizacja deszczowa.

Prace drogowe oraz poprawę oznakowania zaplanowano na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Harcerska w Wejherowie, aby zwiększyć bezpieczeństwo, zwłaszcza w rejonie przedszkola i szkoły.
Prace drogowe oraz poprawę oznakowania zaplanowano na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Harcerska w Wejherowie, aby zwiększyć bezpieczeństwo, zwłaszcza w rejonie przedszkola i szkoły.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec października br., ale wszystko wskazuje na to, że prace drogowe zostaną wykonane do końca września.
Wspólnie z gminą Choczewo, powiat wejherowski buduje wjazd do tej miejscowości od strony Wejherowa. Na odcinku 500 metrów droga uzyska nową nawierzchnię, chodniki i kanalizację deszczową. Realizowana jest też – wspólnie z gminą Luzino – budowa drogi z Zelewa do Zamostnego.
W Rumi władze miasta rozpoczęły remont bardzo ważnej, bo przebiegającej przez centrum ulicy Dąbrowskiego. Inwestycja, która niedawno się rozpoczęła, prowadzona jest przez miasto z udziałem finansowym powiatu.
W  Wejherowie miasto i powiat budują wspólnie ulicę Odrębną na Śmiechowie (270 m). Inwestycja już się rozpoczęła (czytaj na str. 7).
W sierpniu br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację budowy drogi z Linii do Zakrzewa, na odcinku o długości 1,7 km.
Poza wymienionymi, powiat prowadzić będzie kilka mniejszych inwestycji drogowych, a także utwardzanie nawierzchni dróg płytami yomb. Take płyty trafią na 500-metrowej długości drogę Gniewowo-Zbychowo.
Latem budowane będą chodniki na kilku powiatowych ulicach Wejherowa, zwłaszcza na ul. Strzeleckiej, od 3 Maja do szkoły tzw. Elektryka, gdzie nową nawierzchnię otrzyma również parking.   
Ważne prace zaplanowano w rejonie skrzyżowania ulic: Sobieskiego i Harcerskiej w Wejherowie. Inwestycja, polegająca m.in. na poprawieniu oznakowania, ma zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu, położonym blisko przedszkola i szkoły.
Na terenach wiejskich od wczesnej wiosny prowadzone są prace na poboczach dróg, polegające na ich oczyszczaniu i wycinaniu gałęzi oraz krzewów drzew.
Inną pilną potrzebą jest oczyszczenie i udrożnienie rowów odwadniających przy drogach, czym również samorząd powiatowy zamierza się zająć.        
Anna Kuczmarska

Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski
– Cieszę się, że mogliśmy zaplanować i realizować tak wiele zada drogowych, które są potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców. Ambitny program budowy dróg został opracowany wspólnie z prezydentem, burmistrzami i wójtami gmin. Ogólne nakłady na inwestycje drogowe w powiecie przekroczą 14 milionów złotych, a na tę kwotę składają się dotacje, wydatki z budżetu powiatu oraz udział finansowy poszczególnych gmin. Staramy się przeznaczyć na inwestycje drogowe jak najwięcej pieniędzy, o czym świadczy choćby skierowanie prawie 5 milionów złotych z nadwyżki budżetowej na budowę i remonty dróg. Mówiąc inaczej, większość środków inwestycyjnych powiatu przeznaczono w tym roku na drogi.
Równie ważne są duże i kosztowne przedsięwzięcia, jak i pozornie mniej istotne. Dużą wagę przywiązujemy m.in. do wyrównywania i oczyszczania z nadmiaru roślinności poboczy dróg na terenach wiejskich. Służy to nie tylko wygodzie poruszających się poboczami ludzi, ale przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa. Wycinka krzewów i gałęzi zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Koszt inwestycji i remontów
Ile kosztują inwestycje i remonty dróg powiatowych w ostatnich latach? Oto zostawienie:
2013 r. – łączny koszt 4 mln zł
2014 r. – łączny koszt 12 mln zł
2015 r. – szacunkowy koszt 14,5 mln zł

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.