Szansa na zatrudnienie

Na czerwcowych sesjach Rady Powiatu Wejherowskiego i Gminy Wejherowo przyjęto uchwały intencyjne w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” z siedzibą w Bolszewie. Będzie to pierwsza w województwie pomorskim spółdzielnia socjalna, prowadzona przez dwa samorządy.
Pomysł na utworzenie tego typu przedsiębiorstwa społecznego zrodził się w Gminie Wejherowo, która wystąpiła z propozycją  partnerstwa.
– Powiat wejherowski i gmina Wejherowo podjęły inicjatywę założenia spółdzielni socjalnej,  aby umożliwić podjęcie zatrudnienia osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym i ofiarom patologii – mówi wicestarosta wejherowski Witold Reclaf. – Głównym celem będzie zatem reintegracja społeczna i zawodowa osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Utworzenie spółdzielni socjalnej ma im ułatwić wejście na rynek pracy.
Korzyści będą obopólne. Z jednej strony mieszkańcy powiatu wejherowskiego otrzymają szansę na zatrudnienie, a z drugiej  oba samorządy będą  wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
– Chodzi tu głównie o realizację zadań gminnych, które obecnie samorząd zleca firmom zewnętrznym – mówi Witold Reclaf. – Podobnie sytuacja wygląda w powiecie wejherowskim. Odtąd prace porządkowe, położonych na terenie gminy i powiatu obiektów rekreacyjnych czy pamięci narodowej, samorządy będą mogły zlecić pracownikom spółdzielni socjalnej „Kaszubia”.
Spółdzielnia będzie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o pracę swoich członków. Wkładem finansowym powiatu będzie uiszczenie wpisowego i wkładu członkowskiego.  Ponadto wkładem Powiatu i Gminy do spółdzielni mogą być nieodpłatne usługi wykonywane przez pracowników samorządowych, w szczególności w zakresie księgowości, pomocy administracyjnej i prawnej.
Ustawa dopuszcza wspieranie spółdzielni socjalnej poprzez dotację, co wymagać będzie podjęcia odrębnej uchwały.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.