Nowoczesna komunikacja

Prezentacja nowego autobusu, poświęconego przez ks. prałata Tadeusza Reszkę oraz podziękowania i wyróżnienia dla pracowników wypełniły uroczystość z okazji 30-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie. Uroczystość była skromna, ale za to zorganizowana w najlepszym do tego miejscu, na placu Jakuba Wejhera.

 

To niecodzienny widok, zobaczyć trzy autobusy MZK przed wejherowskim ratuszem, ale to właśnie niebieskie pojazdy stanowiły tło uroczystości jubileuszowej, która odbyła się 27 września.
Mogli w niej uczestniczyć mieszkańcy Wejherowa. Niektórzy przechodnie przysłuchiwali się wystąpieniom, w tym gratulacjom i życzeniom, składanym m.in. przez gości.

Był wśród nich przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – Hubert Kołodziejski, byli dyrektorzy bądź prezesi komunikacji miejskiej w wielu innych ośrodkach w Trójmieście i na Kaszubach, a także przedstawiciele władz samorządowych kilku miast na czele z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem oraz przewodniczącym Rady Miasta, Leszkiem Glazą.
Goście i włodarze Wejherowa mówili z uznaniem o sukcesach wejherowskiego MZK, który ma nie tylko nowoczesne i przystosowane dla niepełnosprawnych pasażerów autobusy, ale też nowoczesną organizację. Zakład jest inicjatorem i pionierem we wprowadzaniu wielu nowych rozwiązań, takich jak bilety elektroniczne.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt dziękował całej załodze zakładu komunikacji, a zwłasza jego dyrektorowi, a zarazem prezesowi spółki. Z okazji jubileuszu Czesław Kordel otrzymał Medal Róży, a potem sam wręczał m.in. upominki dla radnych (pamiątkowe latarki i długopisy) oraz wyróżnienia dla pracowników zakładu.
Piszemy o nich na sąsiedniej stronie.
Anna Kuczmarska

Wyróżnieni pracownicy MZK

MEDALE PREZESA IGKM
Feliks Makurat, zastępca dyrektora – złoty medal
Zygmunt Potrykus, mistrz-dyspozytor – złoty medal
Krzysztof Nalewajko, kierownik – srebrny medal
Bernard Bieszk, kierowca – srebrny medal
Adam Ruszewski, bryg. mechanik – srebrny medal
Eugeniusz Kas, bryg. mechanik – srebrny medal
Andrzej Wyka, kierowca – brązowy medal
Ryszard Kąkel, kierowca – brązowy medal
Mieczysław Frankowski, bryg. elektromechanik
– brązowy medal

WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA WEJHEROWA
Barbara Puzdrowska-Powałka
– sam.specjalista ds. księgowości
Dorota Miler – specjalista ds. księgowości
Dorota Hebel – st. referent ds. księgowości
Aneta Leśniewska – specjalista ds. pracowniczych
Elżbieta Karol – kierownik zespołu płac
Jerzy Grabowski – brygadzista – mechanik
Zbigniew Domarus – brygadzista – mechanik
Roman Schroeder – kierowca autobusu
Sławomir Misiak – kierownik działu zaopatrzenia
Anna Zawadzka – główna księgowa

WYRÓŻNIENIA PREZESA MZK
dla kierowców za największą liczbę przejechanych kilometrów:
Zdzisław Szumnarski, Stanisław Starosta, Andrzej Gombiowski, Tadeusz Plichta i Tomasz Koliński.

Prezes MZK przyznał też wyróżnienia dla Komisji Zakładowej w składzie:
przewodniczący Henryk Polaszek, Barbara Brzoskowska, Andrzej Kowalczyk, Ryszard Janiuk, Zbigniew Lezner i Piotr Szoda
oraz Rady Pracowników w składzie: przewodniczący Andrzej Kowalczyk, Barbara Brzoskowska, Andrzej Lessnau.

Autobusy i linie
W Wejherowie funkcjonuje 15 linii autobusowych, po których kursuje 27 autobusów spółki. MZK zatrudnia dodatkowo 5 autobusów przewoźników zewnętrznych, w tym jeden przegubowy.
Autobusy w MZK wykonują rocznie ok. 2 mln 70 tys. kilometrów.

Pracownicy MZK
W MZK Wejherowo pracuje 52 kierowców, 5 dyspozytorów, a o sprawność techniczną pojazdów dba 13 mechaników. Nad wszystkim czuwa 19 pracowników administracji.
Rocznie autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji przewożą ponad 5 milionów pasażerów.

30 lat temu
We wrześniu 1981 r. na ulicach Wejherowa pojawiły się pierwsze autobusy miejskie, kursujące na linii nr 2 na trasie Szpital Rejonowy – Osiedle Kaszubskie.

Złoty Medal odbiera zastępca dyrektora MZK, Feliks Makurat.
Złoty Medal odbiera zastępca dyrektora MZK, Feliks Makurat.

Zygmunt Potrykus, mistrz-dyspozytor również otrzymał Złoty Medal
Zygmunt Potrykus, mistrz-dyspozytor również otrzymał Złoty Medal

Srebrny medal odbiera kierownik zakładu Krzysztof Nalewajko...
Srebrny medal odbiera kierownik zakładu Krzysztof Nalewajko…

... a także Bernard Bieszk, długoletni kierowca autobusów.
… a także Bernard Bieszk, długoletni kierowca autobusów.

Kilku kierowców MZK zostało wyróżnionych przez prezesa Czesława Kordela nagrodami za przejechane kilometry. Od lewej: Tomasz Koliński, Stanisław Starosta i Andrzej Gombiowski.
Kilku kierowców MZK zostało wyróżnionych przez prezesa Czesława Kordela nagrodami za przejechane kilometry. Od lewej: Tomasz Koliński, Stanisław Starosta i Andrzej Gombiowski.

W autobusach, ustawionych na czas uroczystości na placu Jakuba Wejhera można było obejrzeć mini-wystawę z historii MZK. Znalazły się tam zdjęcia z różnych uroczystości oraz z firmy.
W autobusach, ustawionych na czas uroczystości na placu Jakuba Wejhera można było obejrzeć mini-wystawę z historii MZK. Znalazły się tam zdjęcia z różnych uroczystości oraz z firmy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.