Warsztaty rodzinne „Bezpieczny Maluch”

Maj upłynął nam pod znakiem pierwszej pomocy. W dniach od 6 do 28 maja we wszystkich świetlicach na terenie gminy zostały przeprowadzone warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Projekt „Bezpieczny Maluch” dał szansę całym rodzinom na skorzystanie z warsztatów prowadzonych przez ratowników medycznych i wolontariuszy Ochotniczej Służby Ratowniczej z Lęborka.

Celem konkursu było promowanie zasad pierwszej pomocy poprzez:
•pogłębianie  wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym
•prezentacja udzielania pomocy kwalifikowanej przez ratowników medycznych

Cel sformułowany w taki sposób był odpowiedzią na potrzeby, które niejednokrotnie zgłaszali nam mieszkańcy gminy.
Wartością dodaną okazała się różnorodność warsztatów. Różnorodność nie tylko ze względu na poruszane tematy, ale przede wszystkim na grupy objęte warsztatami. Warsztaty skierowaliśmy bowiem do osób nie mających wykształcenia medycznego, do osób niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.  Okazało się, że stworzyło to prawdziwie rodzinną atmosferę, pełną tolerancji i akceptacji. Nie ważne było czy umiesz przeprowadzić akcję ratowniczą, czy rozróżniasz oparzenie II stopnia i czy znasz skład apteczki pierwszej pomocy. Ważne było, żeby jak najwięcej się dowiedzieć i nauczyć.

To właśnie ta sprzyjająca atmosfera kursu pozwalała oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz dała możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej. Program kursu obejmował zagadnienia dotyczące wypadku komunikacyjnego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, złamań i urazów, ran i ich zaopatrywania, urazów kręgosłupa, wyziębienia, przegrzania i nagłych    zachorowań (udaru, zawału, padaczki itp.)
Schematy zawarte w programie odpowiadały obowiązującym normom Europejskiej, a tym samym i Polskiej Rady Resuscytacji.
Szacuje się, że w ciągu całej imprezy udział wzięło ok. 260 osób, w tym dorośli,  młodzież gimnazjalna i dzieci oraz ratownicy medyczni, a także przedstawiciele władz lokalnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.