Jedno stowarzyszenie

Najpierw radni Gdyni, a następnie Wejherowa podjęli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot. W ten sposób powstaje jedno, wspólne stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej metropolii.
– Dzięki otwartości na nasze argumenty, zniknęły przeszkody, które blokowały porozumienie – twierdzi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Rozpoczynamy nowy etap samorządowej kooperacji. Wspólnie wypracowane wizje staną się podstawą harmonijnego rozwoju. Współpraca ta jest wielkim wyzwaniem, ale też ogromną szansą na uruchomienie potencjału Metropolii.
– Najważniejsze jest to, że wszyscy dążymy do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jaki jest pozyskanie funduszy unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Krzysztof Hildebrandt. – Aby samorządy mogły realizować różnego rodzaju zadania w ramach środków unijnych, konieczne było utworzenie stowarzyszenia reprezentującego interesy całej Metropolii. Potencjał poszczególnych samorządów w naszym województwie przysłuży się z pewnością wszystkim miastom i mieszkańcom zrzeszonym w „Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.