Ponad 900 tys. zł na realizację projektów mieszkańców

Nadzwyczajna sesja  Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się 14 maja, została zwołana z powodu wydatków na realizację Budżetu Obywatelskiego 2015. Uchwalone zmiany w budżecie rok są związane z przeznaczeniem 928 679 zł na realizację wybranych przez mieszkańców projektów.
Jak wyjaśnił skarbnik miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz, zwołanie sesji było pilne, ponieważ projekty Budżetu Obywatelskiego trzeba realizować od razu, gdyż powinny zakończyć się w tym roku.
– Musimy jak najszybciej uruchomić procedury przetargowe, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Wejherowa – wyjaśnił Arkadiusz Kraszkiewicz.
Radni prawie jednomyślnie uchwalili konieczne zmiany (tylko radny G.Skowroński wstrzymał się od głosu), ale zanim do tego doszło podczas dyskusji pojawiły się wątpliwości.
Projekt budowy wiaty piknikowej w rejonie ulic Konopnickiej i Stefczyka na Śmiechowie wywołał bowiem protest sąsiadów. Do Urzędu Miasta tuż przed sesją wpłynęło pismo  przeciwko budowie wiaty z paleniskiem, podpisane przez ok. 50 osób. Na ten projekt głosowało aż 368 wejherowian. To piąty wynik na 47 projektów.
Radny PiS Grzegorz Skowroński podważał sens wprowadzenie zmian w budżecie i przeznaczenia pieniędzy na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego z powodu wspomnianego protestu. Zastrzeżenia zgłaszali też m.in. radni PO – Arkadiusz Szczygieł i Rafał Szlas.
Bogusław Suwara, sekretarz miasta tłumaczył, że projekty były znane od marca tego roku, a od 7 kwietnia trwało głosowanie. Przez tak długi czas nikt nie wnosił zastrzeżeń, nie było żadnych protestów. Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa dodała, że przeprowadzona będzie procedura wyjaśniająca, a autorzy pisma otrzymają odpowiedź Urzędu Miasta. Zapewne wnioskodawca wiaty również będzie rozmawiał z niezadowolonymi mieszkańcami, być może uda się znaleźć satysfakcjonujące ich rozwiązanie.  
– Traktujmy ludzi poważnie! – apelował Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Jeżeli zaproponowaliśmy wejherowianom możliwość zgłaszania pomysłów, głosowania i wyboru projektów do realizacji, to teraz konsekwentnie je realizujmy. Było dużo czasu na zastrzeżenia, nikt niczego nie ukrywał. Nie sposób wszystkiego ze wszystkimi konsultować. A poza tym sprawę zastrzeżeń sąsiadów przy każdej inwestycji regulują przepisy w czasie procedury przygotowawczej.   

Przede wszystkim inwestycje drogowe
Ponadto radni zdecydowali o przeznaczeniu ponad miliona złotych na budowę nawierzchni, chodników, odwodnienie, oświetlenie i budowę muru oporowego na ul. Chmielewskiego na Śmiechowie. Podobna suma ok. 1 mln zł została przeznaczona na poszerzenie i modernizację ul. Spacerowej, na której powstaną potrzebne tam miejsca postojowe. Co ciekawe część radnych z nieznanych bliżej powodów podważała tę inwestycję. Stan ul. Spacerowej jest fatalny, ulica jest systematycznie zalewana, brak jest miejsc parkingowych, a przecież do pobliskiej szkoły uczęszcza ponad 800 dzieci, a do przedszkola ponad 100. Od dawna rodzice oczekiwali na poprawę sytuacji i teraz to nastąpi.
Remontu i zagospodarowania terenu wokół doczeka się także ulica przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Koszt inwestycji to 500 tys. zł.  Dodatkowo 80 tys. zł zostanie przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk.

AK.

Statuetka Jakuba Wejhera dla Huberta Skrzypczaka
Na  sesji 14 maja br. radni zdecydowali o przyznaniu Statuetki Jakuba Wejhera  „Za Szczególne Zasługi dla Wejherowa”  Hubertowi Skrzypczakowi, utytułowanemu mistrzowi bokserskiemu z naszego miasta.
Obok licznych osiągnięć sportowych, pan Hubert może poszczycić się gwiazdą na Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Do dzisiaj jest aktywnym trenerem dzieci i młodzieży w Wejherowskim Klubie Bokserskim „Gryf”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.