Odpusty na Kalwarii

Corocznie w maju na wejherowskie wzgórza kalwaryjskie przychodzą pielgrzymki z Kaszub południowych i północnych, w tym z Trójmiasta. Pątnicy uczestniczą w Odpuście Wniebowstąpienia Pańskiego i Odpuście Trójcy Świętej. Na oba wydarzenia religijne zapraszają  wiernych ojcowie franciszkanie i gwardian klasztoru – o. Daniel Szustak, kustosz Sanktuarium Maryjno-Pasyjnego w Wejherowie.

15-17 maja: Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek zaplanowano uroczyste powitania grup pielgrzymów.
W sobotę 16 maja o godz. 14.00 przy kościele klasztornym rozpoczną się Centralne Obchody Kalwaryjskie z kazaniami, a o godz. 17.30 przy kaplicy Trzech Krzyży odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem o. prof. dr. hab. Borysa Soińskiego. W niedzielę 17 maja o godz. 8.00 z placu przy kościele św. Anny wyruszy Droga Krzyżowa na Kalwarię dla pielgrzymów.
17 maja o godz. 10.00 rozpocznie się suma odpustowa pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki.
30 i 31 maja: Odpust Trójcy Świętej. Pielgrzymki będą uroczyście witane przy Bramie Oliwskiej w Wejherowie. 30 maja o godz. 14.00 rozpoczną się Centralne Obchody Kalwaryjskie z kazaniami, a o godz. 17.30 ks. prof. dr. hab. Jan Perszon przewodniczyć będzie mszy świętej przy kościele Trzech Krzyży.
W niedzielę 31 maja  o godz. 8.00 wyruszy Droga Krzyżowa na Kalwarię, gdzie o godz. 10.00 zostanie odprawiona suma przez ks. prof. dr. hab. Jana Perszona.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.