Miejsca pracy, szkolenia, wsparcie

Model ekonomii społecznej na przykładzie prezentowanych przedsiębiorstw społecznych oraz nowych form budowania przedsiębiorczości społecznej były jednym z tematów drugiego Forum Ekonomii Społecznej Powiatu Wejherowskiego. Forum odbyło się 30 kwietnia w Domu Rzemiosła w Wejherowie.

Roli gospodarza podjął się prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł, Brunon Gajewski. Spotkanie, które zorganizowali Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota i Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP w Wejherowie, rozpoczęło się od podsumowania pierwszego Forum. Wnioski przedstawił Ryszard Kandzora z OWES, mówiąc o znaczeniu ekonomii społecznej.
W powiecie wejherowskim działają dwie spółdzielnie socjalne: „Studio Effect” z Rumi oraz Gniewińska Spółdzielnia Socjalna, ale o funkcjonowaniu tego rodzaju przedsiębiorstwa opowiedział prezes Spółdzielni Socjalnej „Dalba” z Pucka – Janusz Golisowicz. Wielobranżowa spółdzielnia zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, które mają trudności ze znalezieniem pracy.  W spółdzielni mają czuć się komfortowo i bezpiecznie. „Dalba” zatrudnia 12 osób, ale do końca roku liczba ta ma zwiększyć się do 20.
Marcin Nowakowski podzielił się doświadczeniami z działalności Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zaprezentowano także nowe formy przedsiębiorczości na wsi.
Na zakończenie spotkania przedstawiono analizę ekonomii społecznej w powiecie wejherowskim, a także najbliższe działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota.
W forum uczestniczyła Gabriela Lisius, starosta powiatu, członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel oraz zastępca prezydenta Wejherowa, Piotr Bochiński.

 

Spółdzielnia socjalna to trochę przedsiębiorstwo, a trochę organizacja pozarządowa. Mogą w niej znaleźć pracę osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli takie którym z różnych powodów trudno znaleźć zatrudnienie. Spółdzielnie korzystają ze zwolnień podatkowych, dofinansowania z Funduszu Pracy, PEFRON czy Unii Europejskiej.

 

Ekonomia społeczna staje się sposobem na problemy społeczne, z którymi nie poradziło sobie państwo i rynek. Jednym z mechanizmów ES jest integracja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zatrudnienie ich w ramach działalności gospodarczej oraz wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota wspiera przedsiębiorczość społeczną poprzez doradztwo prawne, biznesowe oraz finansowe (dotacje).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.