Integracja młodzieży

W I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie, w dniach 14-20 września w gościła grupa uczniów z Niemiec. Był to kolejny etap wymiany polsko-niemieckiej, zapoczątkowanej w roku szkolnym 2009/2010. 

W marcu tego roku uczniowie wejherowskiego liceum przebywali w Niemczech, teraz nadeszła pora na rewizytę. Opiekunami wymiany są nauczyciele Mechthild Felling i Franz Eckert z Realschule w Oelde oraz Katarzyna Bojke i Angelika Jakubowska z I LO. Główne cele to m.in. budowanie relacji polsko –niemieckich, nawiązanie przyjaźni między uczestnikami spotkania, wzajemnie poznanie kultury i historii polskiej i niemieckiej oraz doskonalenie umiejętności językowych. Dla większości uczniów niemieckich była to pierwsza wizyta w naszym kraju.

Uczniowie wraz z opiekunami oraz dyrektor I LO Bożeną Conradi uczestniczyli w spotkaniu ze starostą Józefem Reszke, zwiedzali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Kalwarię Wejherowską, a także Trójmiasto. Młodzież mogła integrować się podczas rozgrywek bowlingu w klubie sportowym „Olimp” w Wejherowie, a także w czasie rajdu integracyjnego.
Niemieccy goście mieszkali u rodzin wejherowskich licealistów, dzięki czemu poznali życie codziennego swoich polskich kolegów. Zwiedzali szkołę, poznali jej historię i tradycje, a także uczestniczyli w lekcjach. Wiele emocji dostarczył mecz piłki nożnej, który zakończył się remisem.
Goście opuścili Wejherowo bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. Projekt wspierała finansowo dwunarodowa organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Starostwo Powiatowe, a także Rada Rodziców liceum.
Katarzyna Bojke
Bożena Conradi

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.