Co warto wiedzieć przed wyborami

10 maja 2015 r. wybory demokratyczne wyłonią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawującego urząd przez kolejnych pięć lat. 10 maja 2015 r. lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach 7-21.
Jak informuje Bogusław Suwara, pełnomocnik prezydenta Wejherowa ds. wyborów, każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Wejherowie  do 27 kwietnia 2015 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu Miasta do dnia 4 maja 2015 r. (poniedziałek) – termin przedłużony.
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwodowe Komisje Wyborcze nr 7, 12, 13, 15, 16, 20, 21, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.