Wybierz jeden projekt

Tylko sześć dni zostało na głosowanie! Do 28 kwietnia można oddać swój głos na wybrany projekt (tylko jeden!) w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można wybierać spośród 47 ciekawych projektów, złożonych przez samych mieszkańców miasta. Który pomysł zostanie zrealizowany? O tym zdecydują wejherowianie, a wyniki zostaną ogłoszone 7 maja!

O lewej: skarbnik miasta - Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta - Bogusław Suwara oraz zastępca prezydenta Wejherowa - Beata Rutkiewicz podczas konferencji w ratuszu w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
O lewej: skarbnik miasta – Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta – Bogusław Suwara oraz zastępca prezydenta Wejherowa – Beata Rutkiewicz podczas konferencji w ratuszu w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Przypomnijmy, że prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zdecydował o podwojeniu kwoty przeznaczonej na realizację projektów w Budżecie Obywatelskim. Do podziału jest 800 tysięcy złotych!
W pierwszym pilotażowym Budżecie Obywatelskim głosujemy na 47 projektów. Wejherowianie aktywnie angażują się w rozwój i ulepszanie naszego miasta, o czym świadczy duża liczba złożonych różnorodnych projektów.
– To od mieszkańców zależy, które projekty zostaną zrealizowane – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Dziękuję wszystkim za zaangażowanie podczas tworzenia Budżetu Obywatelskiego i zachęcam do głosowania na wybrany przez siebie projekt.

Ta urna stoi w holu ratusza na wejherowskim rynku. Podobne znajdują się jeszcze w pięciu innych  miejscach.
Ta urna stoi w holu ratusza na wejherowskim rynku. Podobne znajdują się jeszcze w pięciu innych miejscach.

Do budżetu obywatelskiego 2015 r. zgłoszono 64 projekty, których szacunkowy koszt wyniósł 5 669 565,86 zł. 47 projektów spełniło wszystkie wymogi formalne i znalazło się w budżecie obywatelskim 2015 r. Szacunkowy koszt ich realizacji wynosi 4 147 155,89 zł.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wejherowa, którzy do 31.12.2014 r. ukończyli 16 lat.

 

Projekty, które spełniły wymagania formalne można podzielić na 5 kategorii:
• REMONTY I MODERNIZACJA  ulic, parkingów, chodników  13 projektów (łączny koszt 1 991 477 zł)
• REKREACJA – przygotowanie placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych – 16 projektów (koszt 1 645 757 zł)
• PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE – organizacja festynów, zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, zabaw, spotkań dydaktycznych – 13 projektów (koszt 292 621 zł)
• ESTETYKA I EKOLOGIA – aranżacja małej architektury, zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych – 3 projekty (koszt 130 500 zł)
• BEZPIECZEŃSTWO – montaż oświetlenia i innych urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – 2 projekty (szacunkowy koszt 86 800 zł)

 

Gdzie głosować?

W  internecie:
Głosować można zarówno poprzez internet jak i tradycyjnie poprzez oddanie głosu na karcie papierowej. Elektroniczny system do głosowania dostępny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pod adresem
www.wejherowo.pl

W urzędzie, WCK, Bibliotece i szkołach:
Osoby nie posiadające dostępu do internetu będą mogły wrzucić karty do głosowania do urn ustawionych w sześciu miejscach:
•  Kancelaria Urzędu Miejskiego, ul. 12 Marca 195
•  Ratusz przy pl. Jakuba Wejhera 8
•  Wejherowskie Centrum Kultury,
ul. Sobieskiego 255
•  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14
•  Kryta Pływalnia przy ZS nr 3, ul. Nanicka 22
•  Zespól Szkół nr 2, ul. Gdańska 30 (Śmiechowo).

Projekty poddane pod głosowanie są dostępne na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 w pokoju 218.
Karty do głosowania będzie można pobrać w Internecie lub bezpośrednio w miejscach głosowania.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.