W Śmiechowie powstanie nowy układ drogowy

W ciągu kilku lat, kosztem kilkudziesięciu milionów złotych w Wejherowie Śmiechowie powstanie 5,8 km dróg, cztery ronda i dwa podziemne tunele. Rozpoczęła się tam budowa wielkiego układu drogowego. Najważniejszym elementem tego układu będzie bezkolizyjny „Węzeł Zryw” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6, łączący południową i północną część miasta. To największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa.

 

Najpierw powstanie kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego. To pierwszy etap inwestycji, który już się rozpoczął. 16 kwietnia br. prezydent Wejherowa podpisał umowę z wykonawcą robót, których koszt wynosi blisko 1,5 mln zł.
W przyszłym roku budowana będzie ul. Patoka wraz z trzema rondami, łącząca ul. Gryfa Pomorskiego z drogą krajową nr 6. W kolejnych latach powstaną tunele pod drogą krajową 6 i torami kolejowymi wraz z dojazdem do ul. Sikorskiego po południowej stronie miasta.
Wybudowana zostanie także ul. Gryfa Pomorskiego, na odcinku od ronda na ul. Necla do ul. Orzeszkowej.  W ten sposób powstanie bezkolizyjne połączenie północ-południe we wschodniej części Wejherowa,  wraz z układem drogowym na Śmiechowie.
Inwestycje drogowe w dzielnicy Śmiechowo są kosztowne i czasochłonne, dlatego będą realizowane etapami. Część dróg już została zaprojektowana, w innych miejscach dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji.
Najtrudniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem jest „Węzeł Zryw”, czyli bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą krajową nr 6 i tunelem pod torami kolejowymi do ul. Sikorskiego. Przygotowania tej inwestycji trwały kilka lat, wymagały uzgodnień wielu instytucji m.in. PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, właścicieli prywatnych gruntów.

Największa inwestycja w Wejherowie
Prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt

– Powstanie nowego układu drogowego w Śmiechowie wraz z „Węzłem Zryw” jest zaplanowane na kilka lat i będzie realizowane przez miasto i powiat etapami, gdyż to ogromne i ambitne zadanie.
Ta strategiczna i największa inwestycja w Wejherowie wchodzi obecnie w fazę realizacji. Połączenie ul. Sikorskiego z ul. Stefczyka i ul. Gryfa Pomorskiego dwoma tunelami podziemnymi pod torami kolejowymi i drogą krajową nr 6 wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem będzie miało zasadnicze znaczenie komunikacyjne dla wschodniej części miasta.
Ponadto chcę podkreślić, że inwestycja w Śmiechowie z „Węzłem Zryw”, Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa  z „Węzłem Działki” oraz „Węzeł Kwiatowa” to najważniejsze zadania w tej kadencji.
Budowa dróg, zwłaszcza połączeń północ-południe, jest dla mnie priorytetem. Chcę rozwiązać problem poruszania się po mieście. Powstaną strategiczne połączenia drogowe zapewniające komunikacje na całe lata. Wybiegamy daleko w przyszłość w rozwoju Wejherowa.

„Węzeł Zryw” będzie realizowany przez miasto Wejherowo wspólnie z powiatem wejherowskim.

 

„Węzeł Działki”
W lutym br. pisaliśmy o innej strategicznej inwestycji drogowej: „Węzeł Działki”.
Przypomnijmy, że ta inwestycja zostanie zrealizowana przez Urząd Miejski w Wejherowie w tym i przyszłym roku. Obejmie budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Sucharskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. „Węzeł Działki” to element budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.