Ponad 160 tysięcy zł z budżetu powiatu

Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał  92 dotacje organizacjom pozarządowym z powiatu wejherowskiego na łączną kwotę 160 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są na realizację zadań w 2015 r.
W Starostwie odbyło się podpisanie i wręczenie umów grantowych przez starostę Gabrielę Lisius przedstawicielom organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych.

Przedstawiciele i przedstawicielki stowarzyszeń oraz organizacji opowiadali o ich działalności, a także tegorocznych planach. Z mikrofonem: Ewa Rocławska z chóru Cantores Veiherovienses.
Przedstawiciele i przedstawicielki stowarzyszeń oraz organizacji opowiadali o ich działalności, a także tegorocznych planach. Z mikrofonem: Ewa Rocławska z chóru Cantores Veiherovienses.

W tym roku powiat przeznaczył dotacje na wspieranie zadań publicznych w ośmiu dziedzinach. Najwięcej, bo aż 64 000 zł, przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 45 000 zł, na zadania dla oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży 145 00 zł, na działania na rzecz osób niepełnosprawnych 14 100 zł, na ochronę  i promocję zdrowia 12 800 zł, na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 4 000 zł, na turystykę, w tym promocję lokalnych produktów turystycznych 3 500 zł, a  na ratownictwo 2 000 zł.
– Tak duża ilość ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z powiatu wejherowskiego świadczy o ich dobrej kondycji, ciekawych pomysłach na realizacje zadań publicznych i dużym doświadczeniu w pisaniu projektów i aktywizowaniu społeczeństwa – powiedział etatowy członek Zarządu Powiatu, Jacek Thiel, jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej. – Dzieląc pieniądze komisja nie miała łatwego zadania, ale staraliśmy się wybierać projekty, których realizacją objęte będą jak największe grupy społeczne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.