Beata Rutkiewicz zastepcą prezydenta

Beata Rutkiewicz została nowym zastępcą prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. Dotychczasowy wiceprezydent, Piotr Bochiński, obejmuje zagadnienia związane z oświatą i sprawami społecznymi.

Beata Rutkiewicz.
Beata Rutkiewicz.

Beata Rutkiewicz posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych i projektów unijnych. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc w szeregu szkoleń i kursów m.in. z zakresu Instytucji, Polityki, Prawa oraz Programów Finansowych Unii Europejskiej, psychologii pracy, prawa budowlanego, grafiki menadżerskiej.
Problematyką planowania i realizacji inwestycji, pozyskania, a następnie rozliczania środków unijnych oraz stosowania prawa zamówień publicznych zajmuje się zawodowo od 2000 r. Od 10 lat jest związana z instytucjami samorządowymi.
Uczestniczyła w realizacji takich inwestycji jak budowy szkół, budynków mieszkalnych, obiektów liniowych (dróg, kanalizacji sanitarnych i deszczowych), czy też projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych. Pracowała dla jednostek z sektora gospodarki wodnej oraz dla spółek z rynku mieszkaniowego (TBS). Problemy Wejherowa są jej znane, gdyż w ostatnim okresie pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta Wejherowa ds. Inwestycji i Rozwoju.
Beata Rutkiewicz pochodzi z Sierakowic na Kaszubach. Prywatnie jest żoną i matką 7 letniego syna i 11 letniej córki. Interesuje się literaturą oraz turystyką rowerową.
Beata Rutkiewicz nie należy do żadnej partii i organizacji politycznej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.