Ratuj moje życie

W Strzebielinie (gm.Łęczyce) odbędzie się V Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy pod hasłem RATUJ MOJE  ŻYCIE, dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Z powodu piątej, jubileuszowej edycji  konkurs będzie miał uroczysty charakter, a każda drużyna zostanie nagrodzona. Poniżej regulamin konkursu.     

V Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych

I. Organizator
• Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach
z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4,
tel. 58  676-16-99,  e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl
II. Cele
Celem konkursu jest promowanie zasad pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjum  poprzez:
• pogłębianie  wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym
• prezentacja udzielania pomocy kwalifikowanej przez ratowników medycznych
III. Termin Konkursu
Konkurs  zostanie przeprowadzony 28.04.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Strzebielinie, ul. Tuwima 4. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu  w terminie do dnia 14.04.2015 r. Zgłoszenie można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub na adres mailowy Organizatora.
IV. Uczestnicy
Szkołę reprezentuje zespół złożony z pięciu ratowników( w tym kierownika zespołu). Każdy  zespół powinien posiadać standardową apteczkę pierwszej pomocy zawierającą podstawowe środki opatrunkowe : rękawiczki ochronne, bandaże, gazy, kompresy, chusty trójkątne, plaster, koc lub folię termiczną i inne. Przed rozpoczęciem zawodów dokonuje się losowania numerów startowych dla wszystkich zespołów.
V. Przebieg Konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
teoretycznego i praktycznego
1) w części teoretycznej uczestnicy odpowiadają na test od 10 do 20 pytań z zakresu pierwszej pomocy. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Każdy z zawodników otrzymuje arkusz testowy. Punkty indywidualne wchodzą w punktację ogólną drużyny.
2) część praktyczna składa się z pozoracji, tematyka pozoracji nawiązuje  do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Stopień trudności pozoracji nie przekroczy wymagań podstawowego kursu udzielania pierwszej pomocy.
VI. Informacje końcowe
Zmagania konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa. W skład komisji wchodzi:
– specjalista Organizacji i Dydaktyki Pierwszej Pomocy OSR, Instruktor  Ratownictwa
– przedstawiciele OSR w Lęborku
– przedstawiciel Organizatora

Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę rzeczową, dla poszczególnych zawodników przewidziane są również drobne upominki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.