Teraz czas na Śmiechowo!

Teraz czas na Śmiechowo – taki wniosek można wyciągnąć ze spotkania mieszkańców tej dzielnicy z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem oraz starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius. W sali Zespołu Szkół nr 2 rozmawiano o komunikacji, drogach i bezpieczeństwie, a na pytania mieszkańców Śmiechowa Północ odpowiadał również komendant powiatowy policji insp. Krzysztof Lawer.

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy działacza osiedlowego Wojciecha Wasiakowskiego i radnego Grzegorza Skowrońskiego, uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz i zastępca prezydenta Piotr Bochiński, a także radni miejscy – Teresa Skowrońska, Marcin Drewa i Mateusz Schmidt. Obecny był Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel. Na sali było kilkadziesiąt osób, a dyskusja była momentami gorąca. Spotkanie, które przebiegało w atmosferze wspólnej troski o miasto, było okazją do szczerej dyskusji mieszkańców z władzami.

„Węzeł Zryw” jest najważniejszy
O planach inwestycyjnych władz miasta na terenie całego Wejherowa mówił prezydent K. Hildebrandt, skupiając się na  zadaniach w dzielnicy Śmiechowo.
– Najważniejszą inwestycją w tej części miasta, umożliwiającą m.in. rozszerzenie w Śmiechowie komunikacji autobusowej, jest budowa „Węzła Zryw” który połączy ulicę Sikorskiego z drogą krajową nr 6 przez tunel pod torami kolejowymi – wyjaśniał prezydent Krzysztof Hildebrandt. – „Węzeł Zryw” to również połączenie drogi nr 6 przez ronda i ulicę Patoka z ulicą Gryfa Pomorskiego i Necla. W sumie wybudowane zostaną trzy ronda. Powstanie tego układu drogowego umożliwi wprowadzenie na tę trasę autobusów komunikacji miejskiej. „Węzeł Zryw” to kosztowna inwestycja, która według szacunków pochłonie 50 milionów złotych, dlatego wymaga rozłożenia w czasie oraz pozyskania środków zewnętrznych. Obecnie trwają prace projektowe.
Wg szacunków jest szansa, że – zanim powstanie cały „Węzeł Zryw” z tunelami pod torami i drogą nr 6 – najpierw zostanie zrealizowane połączenie tej drogi z dzielnicą Śmiechowo i wprowadzenie tam autobusu.
– Ale i tak w najlepszym wypadku potrwa to trzy, cztery lata – powiedział prezydent i dodał: – Inwestycje, które w tej kadencji i przyszłej będą realizowane w Śmiechowie są największymi inwestycjami w skali miasta. To ogromne, kosztowne, strategiczne zadania. Pozwolą jednak rozwiązać większość problemów komunikacyjnych w Śmiechowie i całej wschodniej części Wejherowa.

Trudny problem autobusów
Brak połączenia autobusowego północnego Śmiechowa z centrum miasta to jedna z głównych bolączek codziennego życia w tej dzielnicy. Dlatego mieszkańcy apelowali o tymczasowe rozwiązanie w postaci przedłużenia linii nr 2 o kilka przystanków wzdłuż ul. A. Necla.
Prezydent tłumaczył, że najważniejsze jest skoncentrowanie się na realizacji zaplanowanych inwestycji i apelował z kolei o cierpliwość. Rozmowa na ten temat była trudna. Postanowiono, że dalsze rozmowy będą prowadzone z prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji, przy wsparciu prezydenta K. Hildebrandta.

Jest postęp, ale dużo przed nami
Trudno poruszać się ulicą Gryfa Pomorskiego nawet na odcinku utwardzonym betonowymi płytami (zniszczonymi i zapadającymi się). Na odcinku ul. Necla brakuje oświetlenia. W dużej części piaszczysta ulica Dzięcielskiego (lub błotnistej gdy pada deszcz) staje się problemem zwłaszcza dla pokonujących tę trasę osób starszych oraz matek z dziećmi. O tych i innych sprawach mówili mieszkańcy Śmiechowa Północ podczas spotkania z władzami miasta i powiatu.
Prezydent Wejherowa poinformował, że powstanie dokumentacja budowy ul. Gryfa Pomorskiego, która w części jest polną droga przebiegającą przez teren prywatny (a więc oficjalnie jej nie ma). Aby zbudować tę drogę, miasto będzie musiało pozyskać teren od jego właściciela.
– Realizacja tych inwestycji wymaga czasu i pieniędzy, ale już tu jesteśmy, realizujemy inwestycje na Śmiechowie Północ, idąc systematycznie od ulicy Rybackiej – zapewniał prezydent Wejherowa. – Cieszymy, że wiele ulic na Śmiechowie zostało utwardzonych. Kiedy rozpoczynałem pracę w ratuszu utwardzona była tylko ul. Piotra Skargi, a pozostałe to były drogi gruntowe. Jednak dużo jeszcze przed nami – podsumował Krzysztof Hildebrandt.

Miasto i powiat razem
O stanie dróg powiatowych o zamierzeniach inwestycyjnych mówiła starosta Gabriela Lisius podkreślając, że w tym roku zbudowana zostanie nawierzchnia ul. Odrębnej w południowej części Śmiechowa. Inwestycja zostanie zrealizowana wspólnie przez miasto i powiat.
– Obecnie tworzymy czteroletni plan rozbudowy i budowy dróg, ale do realizacji są potrzebne ogromne pieniądze. Zakładamy, że inwestycje na drogach powiatowych będą zawsze odbywały się przy współudziale gmin na terenie których się znajdują. – powiedziała starosta Gabriela Lisius – Myślimy o poprawieniu bezpieczeństwa na ulicy Rybackiej m.in. poprzez budowę prawoskrętu, ale to wymaga konsultacji z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, która administruje drogą krajową nr 6.
Współpraca władz miasta i powiatu to nowa jakość, zmiana jaka dokonała się w Wejherowie po ostatnich wyborach i odejściu J. Reszke z urzędu starosty.
Odpowiadając na pytania dotyczące bezpieczeństwa komendant policji insp. Krzysztof Lawer przypomniał że od czterech lat funkcjonuje w Wejherowie akcja „Zamów patrol policji”.
– Jeśli potrzebna jest interwencja, prosimy o telefon do nas – powiedział komendant policji Krzysztof Lawer – Jeżeli w jakimś rejonie miasta istnieje zagrożenie, odbywa się tam wzmożona kontrola.
Według insp. Lawera, sondaże wskazują, że większość społeczeństwa miasta i powiatu czuje się bezpiecznie, a przestępczość sukcesywnie spada.
– Cieszę się, że na spotkaniu z mieszkańcami przybył prezydent miasta i starosta, a także przedstawiciel policji –  powiedział Wojciech Wasiakowski, inicjator spotkania. – Frekwencja pokazała, że takie spotkania są potrzebne, więc planujemy cykliczne rozmowy mieszkańców z przedstawicielami władz.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.