Jest plan inwestycji

Po raz drugi w Starostwie w Wejherowie spotkali się przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu wejherowskiego, które – przypomnijmy – w styczniu br. podpisały porozumienie o współpracy w ramach Konwentu Samorządowego. Starosta, prezydent, burmistrzowie i wójtowie lub ich zastępcy rozmawiali tym razem o drogach.

Samorządowcy z Wejherowa i powiatu (u góry) wysłuchali informacji dyrektora Janusza Nowaka
Samorządowcy z Wejherowa i powiatu (u góry) wysłuchali informacji dyrektora Janusza Nowaka

Jak podkreśliła starosta Gabriela Lisius, inwestycje drogowe są bardzo ważne, zarówno ze względu na usprawnienie ruchu samochodowego i dojazdów mieszkańców do swoich miejscowości, jak i ze względu na poprawę bezpieczeństwa. Dlatego Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych ok. 4 mln zł na budowę i remonty dróg  powiatowych w tym roku (piszemy o tym na sąsiedniej stronie).

 

Prace drogowe w każdej gminie
Dyrektor Zarządu Dróg dla powiatów puckiego i wejherowskiego Janusz Nowak, przedstawił uczestnikom Konwentu Samorządowego plan inwestycji i remontów dróg powiatowych w tym roku, a także w obecnej kadencji. Wiele inwestycji finansowanych jest przy wykorzystaniu dotacji zewnętrznych z rządowego programu tzw. schetynówek, a wszystkie zadania realizowane są w połowie za pieniądze powiatu oraz w połowie z budżetu gmin.
W 2015 roku  władze powiatu i Zarząd Dróg zamierzają zrealizować następujące zadania:
W gminie Choczewo budowana będzie droga z Choczewa do Sasina oraz z Choczewa do Łętowa (m.in. ul. Kusocińskiego przy stadionie w Choczewie)
Na terenie gminy Gniewino nową nawierzchnię uzyska 2-kilometrowy odcinek drogi między Mierzynem a Tadzinem. To kontynuacja ubiegłorocznych prac drogowych, która pochłonie 800 tys. zł.
W gminie Linia zaplanowano wykonanie odcinka drogi Linia – Niepoczołowice (od granicy z miejscowością Linia do skrzyżowania w Niepoczołowicach). Powstanie ok. 2 km nawierzchni jezdni oraz chodników. Zbudowany zostanie również 1,5-kilometrowy odcinek drogi Zakrzewo – Linia, leżący na trasie Wejherowo – Strzepcz – Zakrzewo, do granicy z powiatem lęborskim.
Gmina Luzino zyska w tym roku dwie zatoki autobusowe w miejscowości Barłomino, zbudowane za 120 tys. zł (w tym 60 tys. zł  ze „schetynówek”). Jak ustalono z PKS, jedna zatoka powstanie na skrzyżowaniu do Barłomina, a druga za skrzyżowaniem.
Będzie też budowana droga na 700-metrowym odcinku Zelewo – Zamostne. To wąska, ale  bardzo uczęszczana droga, na której należy poprawić bezpieczeństwo kierowców, pasażerów aut oraz pieszych użytkowników.
Na terenie gminy Łęczyce powstanie nowa nawierzchnia drogi Rozłazino – Dzięcielec. Inwestycja jest kontynuacją prac sprzed kilku lat. Na odcinku 1,7 km nawierzchnia jest bardzo zdegradowana i wymaga pilnych prac drogowych.
Zaplanowano też budowę drogi Kaczkowo – Wysokie (odcinek 400 m), a jest to dokończenie wcześniejszej inwestycji. Jak powiedział dyrektor J. Nowak, drogowcy chcieliby również zająć się remontem drogi w kierunku Chmieleńca, od rogi krajowej nr 6 do mostu w Bożym Polu.
W gminie Szemud modernizowany będzie odcinek drogi Szemud – Karczemki (260 m), a inwestycja jest kontynuacją zadania, połączonego z budową kanalizacji deszczowej. Zarząd Dróg zamierza potem budować kolejny odcinek tej trasy, biegnącej przez wieś Kielno (kolejny etap o długości 370 m).
Gmina Wejherowo zyska nową drogę, a właściwie odcinek trasy z Rumi do Łężyc i do Gdyni.  Powstanie 870 m drogi, razem z wjazdem na teren Eko Doliny. Będzie to kosztowna i duża inwestycja, ponieważ droga zostanie wyprostowana (likwidacja niebezpiecznego łuku) przez budowę  nowego ok. 200 metrowego odcinka przez las. Powstanie tam również kanalizacja burzowa. W sumie to zadanie pochłonie ponad 2 mln zł, przy dofinasowaniu z tzw. schetynówki.
Utwardzony płytami jumbo będzie 500-metrowy odcinek drogi z Gniewowa do  Zbychowa.

Odrębna w Wejherowie
W mieście Wejherowo budowany będzie z e „schetynówki” odcinek drogi z Gniewowa do Wejherowa (600 m) w kierunku ul. Odrębnej oraz ulica Odrębna w dzielnicy Śmiechowo Południe. Nieutwardzony dotąd 270-metrowy odcinek to jedyna powiatowa droga gruntowa na terenie miast w powiecie wejherowskim. Ulica doczeka się pełnej modernizacji, wraz z budową chodników i oświetlenia.
Reda i Rumia wykonują remonty we własnym zakresie, w oparciu o środki na bieżące utrzymanie dróg, przekazywane przez Starostwo. Pieniądze na inwestycje drogowe przyznawane są na podstawie wniosków władz obu miast.
Zgodnie z wnioskiem Redy, miasto to otrzyma w tym roku 300 tys. zł na kontynuację budowy ul. Lipowej. Co do Rumi, trwają rozmowy i ustalenia przedstawicieli władz tego miasta z władzami powiatu na temat inwestycji na drogach powiatowych.
Wójtowie gmin zadawali szczegółowe pytania i zgłaszali dodatkowe propozycje. Na pytania odpowiadał m.in. wicestarosta powiatu Witold Reclaf, odpowiedzialny za drogi oraz dyrektor Zarządu Dróg Janusz Nowak, który dodatkowo przekazał informacje o planach remontów i inwestycji w ciągu całej kadencji samorządu.

Droga przez las
Podczas drugiego Konwentu Samorządowego rozmawiano także o planowanej budowie drogi z Wejherowa do Celbowa, która połączy dwa powiaty. Inwestycja jest kosztowna i zaplanowana na kilka lat, ale starosta G. Lisius poinformowała samorządowców o pierwszych decyzjach podjętych w tej sprawie.
W budżecie na 2015 rok przeznaczono 200 tys. zł na dokumentację techniczną, którą sfinansuje powiat wejherowski. Trasę będą budować wspólnie  oba powiaty, przy udziale samorządów gmin i miast na tym terenie.
Jak podkreśliła Pani starosta, to bardzo ważna droga m.in. ze względów bezpieczeństwa,  ponieważ jest to strategiczne połączenie dla dwóch szpitali. Planowana trasa liczy ok. 12 kilometrów.
– Od ul. Jagalskiego do końca drogi asfaltowej będzie to przebudowa istniejącej drogi, a od tego miejsca przez las realizowana będzie budowa nowej drogi o szerokości 6 metrów z zarezerwowanym terenem na 3-metrową ścieżką rowerową – powiedział dyrektor J. Nowak. – Koszt budowy bez ścieżki rowerowej szacujemy na ok. 12 mln zł. Oczywiście złożymy wniosek o finansowanie ze schetynówki, z czego możemy uzyskać 6 mln zł. Co ważne, Nadleśnictwo sprzyja temu pomysłowi, ale ze względu na sąsiedztwo terenów cennych przyrodniczo trzeba spełnić określone wymogi, ważne dla ochrony środowiska naturalnego.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.