Pieniądze na drogi

Władze powiatu wejherowskiego przeznaczyły dodatkowo prawie 4 miliony złotych na przebudowę i budowę dróg powiatowych w miastach i gminach. Na ostatniej sesji Rada Powiatu podjęła w tej sprawie uchwałę, wprowadzając nowe wydatki do budżetu na 2015 rok. Długą dyskusję wywołały plany budowy drogi, łączącej powiat wejherowski i pucki. Argumenty przeciw tej inwestycji przedstawiali niektórzy radni Platformy Obywatelskiej, ale ostatecznie tylko jeden radny głosował przeciw.

Obrady Rady Powiatu Wejherowskiego 27 lutego br.
Obrady Rady Powiatu Wejherowskiego 27 lutego br.

Wydatki związane z utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg potrzebne są m.in. na prace porządkowe i pielęgnacyjne, które już są prowadzone na powiatowych drogach. Przy sprzyjającej pogodzie, wycinane są przerośnięte krzewy, przycinane gałęzie drzew, wyrównywane i oczyszczane pobocza, co znacznie poprawia bezpieczeństwo na drogach.
PóŁ na pół
W ramach dodatkowych środków zaplanowano przebudowę lub budowę różnych odcinków dróg w powiecie (piszemy o tym na sąsiedniej stronie w artykule o posiedzeniu Konwentu Samorządowego), przy założeniu, że inwestycje będą finansowane w połowie przez powiat i w połowie przez poszczególne gminy. W Wejherowie powiat wspólnie z miastem zbuduje ul. Odrębną na Śmiechowie.
NOWA DROGA
Radni jednogłośnie zaakceptowali wydatki na powiatowe drogi, natomiast dyskusję wywołał temat budowy nowej trasy, łączącej powiat wejherowski i pucki, biegnącej za szpitalem przez las do Celbowa. 6 kilometrów planowanej drogi leży na terenie powiatu wejherowskiego i drugie 6 kilometrów po stronie powiatu puckiego.
Inwestycja będzie finansowana przez oba powiaty, a także gminy i miasto Wejherowo, jednak przygotowanie dokumentacji powiat wejherowski wziął na siebie. Starostwo podejmie starania o dofinansowanie inwestycji z rządowego programu tzw. schetynówek oraz będzie poszukiwać innych możliwości pozyskania środków
– To ważna i kluczowa inwestycja, ponieważ ta droga będzie alternatywą dla zatłoczonych połączeń komunikacyjnych – mówiła na sesji starosta Gabriela Lisius. – Nowa trasa usprawni ruch turystyczny oraz pozwoli na sprawny transport chorych do szpitala.
Starosta zwróciła się do radnych o zgodę na zawarcie z powiatem puckim porozumienia w sprawie podjęcia działań na rzecz realizacji zadania – budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1442 Celbowo-Brudzewo-Wejherowo.
RADNI PO MAJĄ
ZASTRZEŻENIA
Zanim odbyło się głosowanie nad projektem uchwały, głos zabrali radni PO, m.in. Józef Reszke oraz Wiesław Szczygieł. W. Szczygieł przekonywał, że inwestycja nie jest potrzebna mieszkańcom miasta, a poza tym obawia się zagrożenia dla środowiska. Radny Reszke negował potrzebę budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi.
Z tymi argumentami nie zgodził się etatowy członek Zarządu Powiatu, Jacek Thiel, który poinformował o rozmowach z przedstawicielami powiatu puckiego oraz Nadleśnictwa Wejherowo, które akceptuje pomysł budowy drogi przez las.
DOJAZD NAD MORZE
– Od lat wszyscy chcą tej drogi, która umożliwi wejherowianom szybki dojazd nad Zatokę Pucką. Natomiast jeśli nie zbudujemy obok ścieżki rowerowej, rowerzyści będą jechali ulicą, co utrudni ruch i zmniejszy bezpieczeństwo – powiedział J. Thiel. – Nie unikniemy w mieście rosnącej liczby samochodów i korków, m.in. po wybudowaniu Trasy Kaszubskiej więcej samochodów będzie przejeżdżało przez Wejherowo  i musimy się na to przygotować przez budowę dodatkowych połączeń. Zależy nam na zwiększeniu ruchu turystycznego w Wejherowie, a ta droga skróci czas dojazdu do miasta z miejscowości nadmorskich.
– Miasto będzie modernizować ulice i budować węzły, aby dobrze skomunikować przejazd przez Wejherowo – przypomniała Gabriela Lisius, dodając, że decyzja o budowie drogi do Celbowa jest odważna, ale potrzebna.
Przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się, Rada Powiatu przyjęła uchwałę o porozumieniu z powiatem puckim w sprawie budowy nowej drogi, której koszt szacuje się na ok. 15 mln zł.
BEZPIECZEŃSTWO
Dodatkowe środki, wprowadzone do budżetu powiatu przeznaczono także na poprawę bezpieczeństwa. Temu służyć będzie zakup samochodu dla policji w Wejherowie oraz wozu strażackiego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi. Powiat dofinansuje te zadania (przeznaczając na nie 36 tys. zł i 150 tys. zł), a także zakup sprzętu przeciwpożarowego dla gminy Łęczyce i Gniewino.
KULTURA I SPORT
Poza tym przeznaczono 140 tys. zł dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, m.in. na zakup szklanych negatywów cennych zdjęć, na remont instalacji elektrycznej oraz na iluminację Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków.
Podczas sesji Rady Powiatu radni zaakceptowali wydatki, przeznaczone na imprezy kulturalne oraz sportowe we wszystkich gminach powiatu. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, dofinansowany przez powiat będzie – Światowy Zjazd Kaszubów w Redzie.               AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.