Chodniki, parkingi, kanalizacja

Ciąg pieszy, prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej oraz do Osiedla Harcerskiego jest obecnie przebudowywany. Modernizacja obejmuje również przyległy teren i ulicę Bukową przed liceum oraz  przychodnią zdrowia. Piesi muszą uzbroić się w cierpliwość, bo prace zaplanowano do sierpnia br. Za to efekt zapewne spodoba się mieszkańcom miasta.

Prace drogowe w tym rejonie będą trwać do sierpnia.
Prace drogowe w tym rejonie będą trwać do sierpnia.

Inwestycja jest kontynuacją Programu Rewitalizacji Śródmieścia. Z przejścia i ulicy korzystają codziennie setki wejherowian, a jest już ono bardzo zniszczone. Całkowita powierzchnia inwestycji to 4300 m2.
Wykonawca, Firma SKANSKA SA. zajmie się m.in.: budową ciągu pieszego z zagospodarowaniem przyległego terenu, budową nowego odcinka ulicy Bukowej oraz pętli do zawracania, a przy niej dodatkowej zatoki postojowej dla samochodów, służącej rodzicom odwożącym dzieci do pobliskiej szkoły. Od strony budynku NZOZ zostaną wykonane miejsca postojowe.
Zaplanowano też budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły od ul. Bukowej do Osiedla Harcerskiego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie elementów małej architektury, ławek, fontanny, itd. oraz nasadzenia zieleni.
– Jest to atrakcyjny teren w centrum miasta, który ma być kolejną wizytówką Wejherowa. – mówi prezydentKrzysztof Hildebrandt. – Chcę kontynuować, już rozpoczęte i przygotowane inwestycje, ale również – tak jak zapowiadałem – w tej kadencji chcę bardziej skupić się na zadaniach w innych dzielnicach, m.in. na Śmiechowie, Osiedlu Sucharskiego oraz w Dzielnicy Przemysłowej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.