Ambitne plany nabierają kształtu

„Węzeł Działki” to jedna ze strategicznych inwestycji drogowych, która zostanie zrealizowana przez Urząd Miejski w Wejherowie w tym i przyszłym roku. Inwestycja ta obejmie budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Sucharskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. Przetarg na wykonawstwo został już ogłoszony. „Węzeł Działki” to element budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.

 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
– Zaplanowane na ten rok „Węzeł Działki” i połączenie Lelewela-Nadrzeczna są elementami budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa, który będzie stanowił ważny ciąg komunikacyjny. To bardzo przyszłościowa i strategiczna inwestycja. Celem Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa  jest istotne usprawnienie ruchu w całej zachodniej części miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy.
Powstanie całego połączenia jest zaplanowane na kilka lat i będzie realizowane przez miasto etapami, gdyż to ogromne i ambitne zadanie. Zaczynamy już w tym roku i  wybiegamy w przyszłość w rozwoju Wejherowa.

 

Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa (patrz mapka)
Strategiczny ciąg komunikacyjny – od ul. Strzeleckiej przez las do skrzyżowania z ul. Sucharskiego-Sobieskiego, dalej przez Węzeł Działki do skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, następnie przez nową ul. Karnowskiego do ul. Przemysłowej i dalej do ul. Ofiar Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela i Nadrzeczną do ul. Chopina.
W tym roku planowana jest budowa „Węzła Działki” i połączenia ul. Lelewela z ul. Nadrzeczną. Już te dwie inwestycje same w sobie rozwiążą szereg problemów komunikacyjnych w Wejherowie.
W ramach przygotowań do budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa tym roku planowane są prace projektowe nowego odcinka ul. Karnowskiego – od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy do ul. Przemysłowej oraz nowej drogi od ronda u zbiegu ul. Sucharskiego-Sobieskiego do ul. Strzeleckiej.
Dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu opracowana zostanie także koncepcja wybudowania dwóch rond w ul. Ofiar Piaśnicy na skrzyżowaniu z ul. Karnowskiego oraz ulicami Graniczna-Lelewela.

 

Co to jest „Węzeł Działki”?
To nazwa układu drogowego, który obejmuje nową ulicę wraz ze dwoma rondami na odcinku od ul. Sucharskiego-Sobieskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. W budżecie 2015-2016 zabezpieczono na ten cel 8 mln zł. Nowo wybudowana ulica ma przebiegać między ogródkami działkowymi, a Osiedlem Sobieskiego (bloki Orlexu). Wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 7 m, obustronny chodnik, ścieżka rowerowa i rondo, które umożliwi połączenie z ul. Łęgowskiego. Partnerem w tym zadaniu jest PEWIK, który przebuduje sieć kanalizacyjną i wodociągową. Wykonany zostanie przejazd kolejowy przez 1 tor – taki sam jak na ul. Sucharskiego. Dzięki pełnej automatyzacji oczekiwanie na przejazd pociągu nie będzie uciążliwe dla kierowców.
W przyszłości, w kolejnym etapie inwestycji  planowany jest przejazd bezkolizyjny.

 

Połączenie Lelewela-Nadrzeczna
Na końcu ul. Lelewela, od ul. Okrężnej powstanie nowa ulica do zaprojektowanego ronda u zbiegu ulic: Nadrzecznej – Derdowskiego – Krasińskiego.
Wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 7 m, chodnik, ścieżka rowerowa. Urząd Miejski oczekuje obecnie na pozwolenia na budowę, następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 2,5 mln zł.
Ponadto, w ramach tej budowy wykonana zostanie ścieżka rowerowa od ul. Niskiej do ul. Okrężnej wzdłuż ul. Lelewela.
Natomiast na ul. Nadrzecznej od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Chopina powstanie dodatkowy chodnik.  Całość umożliwi połączenie ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.