Starostwo w czołówce rankingu

Utworzony przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zajął I miejsce pod względem liczby udzielonych konsultacji elektronicznych oraz wysokie III miejsce (ustępując jedynie punktom gdańskim!) pod względem wszystkich udzielonych informacji.

Głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie jest udzielanie kompleksowych informacji organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym, na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla powiatu puckiego, wejherowskiego oraz kartuskiego.
W Lokalnym Punkcie można zasięgnąć informacji m.in. na temat  dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) przewiduje możliwość udzielania dotacji, podobnych do tych udzielanych w projektach działania 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie ok. 40 tysięcy zł.
Więcej na ten temat napiszemy w kolejnym „Pulsie”.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.