Bardzo ważna profilaktyka

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się szkolenie dla pracowników samorządu, dotyczące profilaktyki nowotworowej. Celem spotkania było zachęcenie pracujących w samorządzie pań do udziału w badaniach profilaktycznych.

Spotkanie zorganizowane w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku dotyczyło zdrowego stylu życia, badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych.
Szkolenie przeprowadzone przez p. Annę Tyrańską-Fobke obejmowało prelekcję w formie prezentacji multimedialnej, projekcję filmu oraz warsztaty samobadania piersi na fantomach.
Omawiane były dwa programy: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, skierowany do kobiet w wieku 50-69, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego w ramach programu oraz Populacyjny Program Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, skierowany do kobiet w wieku 25-59, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.
Głównym celem spotkania było zachęcanie pań do zgłaszania się na badania profilaktyczne, które obniżają ryzyko zachorowania na raka piersi lub raka szyjki macicy.
Zainteresowanie było tak duże, że uczestników podzielono na dwie grupy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.