Urząd Pracy pomaga w znalezieniu zatrudnienia

8 391 osób bezrobotnych, w tym 4903 kobiety, było zarejestrowanych z końcem 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie. Rok wcześniej bezrobotnych było o 701 więcej,  można więc mówić o pozytywnej tendencji. Ponieważ mieszkańców bez pracy jest wciąż bardzo wielu, wspomniany urząd podejmuje różne działania, aby tę liczbę zmniejszyć.

– Co roku realizujemy programy wsparcia dla określonych grup wiekowych, poszukujących pracy – mówi Grażyna Sobieraj, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. – Jedną z form pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia są organizowane przez nas Targi Pracy. Każdego roku w kwietniu taka impreza odbywa się w naszym mieście, ale jako powiatowy urząd włączamy się w Pomorskie Metropolitalne Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Gdańsku, organizowane również wiosną. Wystawiamy tam oferty naszych pracodawców, zawozimy autokarem na targi zainteresowanych bezrobotnych z powiatu wejherowskiego.
Staże i prace
interwencyjne
Inną propozycją są staże w zakładach pracy, z jednej strony zachęcające pracodawców do zatrudniania pracowników, a z drugiej strony umożliwiające zdobycie doświadczenia osobom, które zostaną przyjęte na staż. W okresie odbywania stażu osoby bezrobotne otrzymują stypendium wypłacane przez Urząd Pracy.
W ubiegłym roku w Wejherowie i powiecie wejherowskim, a także w Trójmieście, staż odbywało  749 osób, z których część znalazła dalsze zatrudnienie.
Z kolei prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu pracownika przez pracodawcę na umowę o pracę, przy częściowym finansowaniu jego wynagrodzenia przez Urząd Pracy.
Dotacja na otwarcie
własnej firmy
– Zachęcamy też osoby bezrobotne do zakładania własnej działalności. Można przy tym skorzystać z bezzwrotnej dotacji, w kwocie do 21 tysięcy złotych. W ubiegłym roku z takiej formy pomocy finansowej skorzystało około 200 osób, które zdecydowały się otworzyć własne firmy. Kwoty dotacji były różne, oczywiście związane z konkretnymi wydatkami, zaplanowanymi w biznesplanie – informuje G. Sobieraj.
Fundusze unijne
Dzięki współpracy PUP z Punktem Informacji Europejskiej, niedawno otwartym w Starostwie, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności mogą dowiedzieć się, jakie mają szanse na uzyskanie dotacji ze środków unijnych. W ubiegłym tygodniu w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie na ten temat.
Bezpłatne szkolenia
Dla tych, którzy nie odważyli się na prowadzenie własnego biznesu lub nie mają pomysłu na działalność, przygotowano ofertę bezpłatnych szkoleń, dzięki którym można zdobyć nowe albo dodatkowe kwalifikacje w różnych zawodach. Urząd przygotowuje plan szkoleń na cały rok, a zainteresowani zapisują się na wybrane kursy, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie.
– Bardzo często się zdarza, że liczba chętnych przekracza nasze możliwości i wtedy doradcy zawodowi prowadzą indywidualne rozmowy z kandydatami na kurs, aby przekonać się, czy na pewno jest im potrzebne takie szkolenie – wyjaśnia dyrektor PUP. – Chodzi o wyłonienie osób, które mają motywację i konkretne plany, związane z kursem, wiedzą czego chcą. Bywa, że organizujemy szkolenia indywidualne dla osób, które tego naprawdę potrzebują, bo pracodawca oczekuje konkretnych kwalifikacji i umiejętności.
W 2014 roku z bezpłatnych szkoleń skorzystało około 586 osób, które w okresie uczęszczania na zajęcia otrzymały dodatkowo stypendia.
Nowością są bony
Nowością, funkcjonującą od kilku miesięcy są bony: stażowe, zatrudnieniowe i szkoleniowe, przeznaczone wyłącznie dla młodych osób, w wieku do 30 lat. Osoba bezrobotna, która otrzymuje bon, sama stara się znaleźć dla siebie staż na 6 miesięcy, pod warunkiem, że na kolejne 6 miesięcy zostanie zatrudniona na umowę o pracę.
W przypadku bonu zatrudnieniowego, jeśli pracodawca zaoferuje pracę przez co najmniej na 18 miesięcy, PUP będzie dofinansowywał wynagrodzenie młodego pracownika w kwocie 831 zł przez 12 miesięcy.
Zakup narzędzi
lub komputera
Inną formą, motywującą pracodawców do zatrudniania pracowników jest dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy. W zależności od tworzonego stanowiska pracy Urząd Pracy refunduje pracodawcy koszt zakupu narzędzi i maszyn, mebli biurowych, komputera itp.
Oczywiście pozostają jeszcze tradycyjne metody poszukiwania pracy. Osoby bezrobotne przychodzą do urzędu, aby przeglądać oferty pracodawców, eksponowane na monitorach i tablicach. Przez cały ubiegły rok pracodawcy zgłosili urzędowi 4 352 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej.

AK.

Liczba bezrobotnych w gminach Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wg stanu na 21.12.2014 r.

Miasto i gmina                  Liczba                 Liczba
mieszkańców       bezrobotnych
Miasto Reda        22 477          914
Miasto Rumia        46 572                   1 455
Miasto Wejherowo    48 567                   2 246
Gmina Choczewo      5 779          366
Gmina Gniewino      7 330          327
Gmina Linia          6 202          259
Gmina Luzino        15 386          719
Gmina Łęczyce    12 247          579
Gmina Szemud    15 708          487
Gmina Wejherowo    22 356                   1 039

RAZEM        202 624        8 391

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.