Strażnicy zadbają o porządek

Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku, nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu czuwać będzie m.in. Straż Miejska. Wejherowscy strażnicy zadbają o przestrzeganie ciszy wyborczej oraz o ład i porządek m.in. przy umieszczaniu plakatów wyborczych. Mandatem karnym od 20 do 500 zł ukarana zostanie osoba, która umieści plakat lub hasło wyborcze na ścianach, przystankach, słupach , ogrodzeniach, urządzeniach energetycznych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. 
Zabronionym jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na urządzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo, między innymi w ruchu drogowym (znaki, sygnalizatory).
Legalnie umieszczone plakaty wyborcze chronione są prawem. Jeśli Straż Miejska ujawni ich zrywanie, lub niszczenie – sprawca również poniesie konsekwencje przewidziane prawem i ukarze sprawcę mandatem karym do 500 złotych.
ZH

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.