Będą inwestycje drogowe i dotacje dla organizacji

Radni powiatu wejherowskiego 23 grudnia przyjęli jednogłośnie budżet powiatu na 2015 rok. W budżecie zaplanowano dalsze remonty dróg, znalazły się środki finansowe na inwestycje, pomoc społeczną, edukację, kulturę, sport oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych. To budżet odpowiedzialny i prorozwojowy – twierdzi starosta powiatu wejherowskiego, Gabriela Lisius.

 

Ponieważ przedświąteczna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego połączona była ze spotkaniem wigilijnym, na stołach pojawiły się białe obrusy i świece.
Ponieważ przedświąteczna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego połączona była ze spotkaniem wigilijnym, na stołach pojawiły się białe obrusy i świece.

Główną pozycją wydatków budżetu są wydatki bieżące, które stanowią 96,39 % całości wydatków i wynoszą ponad 131 mln zł. Związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu, udzieleniem dotacji celowych i dotacji podmiotowych, wydatkami na obsługę długu (tj. odsetki od kredytów oraz na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Remonty dróg
W planie wydatków bieżących uwzględniono również remonty zadaniowe dróg powiatowych, które będą realizowane po uzyskaniu dofinansowania z programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Chodzi o następujące odcinki dróg: Sasino – Ciekocinko  (koszt 350 tys. zł), Linia – Niepoczołowice (530 tys. zł), Rozłazino – Dzięcielec 400 tys. zł.
Wszystkie trzy inwestycje będą w połowie finansowane prze powiat a w połowie przez gminy, na terenie których znajdują się drogi (Choczewo, Linia, Łęczyce). Ponadto zaplanowano remont drogi powiatowej na odcinku Wejherowo – Gniewowo za  200 tys. zł

INWESTYCJE DROGOWE
Do najważniejszych zadań wydatków majątkowych, które stanowią 3,61 % ogółu wydatków (4,9 mln zł), należą inwestycje drogowe, które również będą realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze wspomnianego programu przebudowy dróg lokalnych.
Zaplanowano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Mierzyno – Tadzino za 500 tys. zł ( 50-procentowym udziałem Gminy Gniewino), budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Barłomino                                                                 (60 tys. zł), przebudowę drogi w Kielnie (500 tys. zł, w tym połowa z budżetu Gminy Szemud), rozbudowa drogi nr 1404G na terenie Gminy Wejherowo wraz z budową chodników, zatok, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Ta inwestycja kosztująca ponad 1,3 mln zł będzie częściowo finansowana  przez Gminę Wejherowo (355 tys. zł) oraz spółkę Eko-Dolina (600 tys. zł).

Ocieplanie szkoły i samochód dla strażaków
W 2015 roku kontynuowany będzie projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 w Wejherowie”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
Ponadto w budżecie uwzględniono zakup samochodu operacyjnego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie za 250 tys. zł. Zakup ten będzie realizowany z dotacji celowej na zadania z  administracji rządowej.

ODPOWIEDZIALNY I PROROZWOJOWY
– Budżet powiatu wejherowskiego na 2015 rok jest nie tylko budżetem odpowiedzialnym, w którym w ramach posiadanych dochodów zabezpieczono podstawowe potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych, ale również budżetem prorozwojowym, w którym przewidziano środki finansowe na zadania inwestycyjne i remontowe – powiedziała na sesji budżetowej Gabriela Lisius, starosta wejherowski.  – Jest to również budżet otwarty, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź oszczędności w planowanych wydatkach.

Budżet powiatu wejherowskiego na 2015 rok  zaplanowano w następujacych kwotach:
dochody 140 722 464 zł
wydatki   136 368 975 zł
Sesję poprzedziło spotkanie wigilijne radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników wydziałów starostwa. Gościem spotkania wigilijnego był ks. prałat Tadeusz Reszka.

 

Ponadto radni uchwalili Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017. Projekt przedstawiła Iwona Romanowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która omówiła funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego oraz potrzeby w tym zakresie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.