W ratuszu o drodze

Prezydent Wejherowa wraz z zastępcami spotkał się w ratuszu z przedstawicielami zarządów Wspólnot Mieszkaniowych z Osiedla Fenikowskiego, w sprawie dojazdu na to osiedle. Firma Orlex zagroziła ostatnio, że zamknie fragment ulicy, stanowiący jej własność i będący drogą dojazdową na osiedle (pisaliśmy o tym szeroko w poprzednim wydaniu „Pulsu”).
Prezydent Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Piotr Bochiński przedstawili mieszkańcom osiedla szczegóły porozumienia z 2005 r. między władzami miasta a deweloperem w sprawie zobowiązań, wynikających ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu miasta. Firma Orlex zobowiązała się w tym porozumieniu do nieodpłatnego przekazania miastu (bez odszkodowania) wybudowanego przez siebie fragmentu drogi.
Mieszkańcy wyrazili zdziwienie, bowiem deweloper udostępnił im tylko pierwszą stronę porozumienia, gdzie mowa była tylko o zobowiązaniach miasta.
Jak poinformowali prezydenta mieszkańcy, deweloper oświadczył, że podjął tak drastyczne działania, bo miasto nie zezwala mu podjęcie budowy na terenach na przeciw osiedla Fenikowskiego.
Wspomniane porozumienie nie przewidywało takich planów, a prezydent nie widzi możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego na terenach zagrożonych powodzią. Dodajmy, że obecny plan miejscowy umożliwia realizację rekreacyjnych terenów zielonych. Co ważne, jest to obszar chroniony ze względu na środowisko naturalne.
Prezydenci odpowiadali na pytania mieszkańców i zapewniali, że ich celem jest osiągniecie porozumienia z deweloperem. AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.