Inwestycja z korzyścią dla mieszkańców

Już w przyszłym roku nie do poznania zmieni się przejście od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i Osiedla Harcerskiego wraz z całym terenem przed liceum i przychodnią. Z tego miejsca korzystają codziennie setki wejherowian, a jest ono bardzo zniszczone. Ostatnie inwestycje przeprowadzono tam chyba ze 40 lat temu. Teraz miasto wykona dużą przebudowę na powierzchni 4300 metrów kwadratowych. Projekt techniczny jest gotowy i czeka na realizację.

Planowana inwestycja była przedmiotem dość ostrej dyskusji podczas sesji Rady Miasta Wejherowa. Radni Platformy Obywatelskiej uważają, że nie jest potrzebna i nie chcą jej realizacji. Co więcej, radni Jacek Gafka i Maciej Łukowicz próbowali wprowadzać mieszkańców w błąd, mówiąc, że chodzi o 200 czy 300 metrów chodnika. A to nie jest prawda.
Radni Wolę Wejherowo i prezydent Hildebrandt przekonywali, że wykonanie tego dużego zadania jest korzystne dla wielu mieszkańców. Z przejścia Sobieskiego-Bukowa, z liceum  i przychodni zdrowia korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również osoby z innych dzielnic Wejherowa.
– Miasto inwestuje w różnych rejonach miasta, a nie tylko w centrum, w Śródmieściu – podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski. –  Takie stawianie sprawy przez radnych Platformy to skłócanie mieszkańców, sianie wrogości wśród wejherowian na zasadzie: „trzeba zabrać tym ze Śródmieścia i dać wam”. To bardzo niebezpieczne i niepotrzebne. Inwestycje są konieczne wszędzie i wszędzie będą realizowane na miarę możliwości finansowych miasta. Niestety, nie da się zrobić wszystkiego w jednym czasie. Propozycja prezydenta Hildebrandta była bardzo konstruktywna: kontynuujmy to, co już zaczęliśmy, ale zwróćmy szczególną uwagę na inne dzielnice
Zmianę budżetu z inwestycją na Bukowej poparli radni Wolę Wejherowo i PiS. Planowany koszt to 2,2 mln zł, ale ostateczna wartość będzie znana po przetargu. Już w 2015 roku mieszkańcy zobaczą jej efekty.

W tym miejscu każdego dnia przechodzi wielu mieszkańców, idąc od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i Osiedla Harcerskiego. Przejeżdża tędy i zatrzymuje się również wiele samochodów. Obok jest liceum i przychodnia, które powodują duży ruch. Po deszczu tworzą się tu ogromne kałuże, a infrastruktura jest bardzo zniszczona.

Co zostanie zrobione?
Inwestycja będzie realizowana na terenie o całkowitej powierzchni 4300 m2. Obejmie ona:
• Budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Bukową z zagospodarowaniem przyległego terenu.
• Budowę nowego odcinka ulicy Bukowej. Na końcu drogi powstanie pętla do zawracania, a przy niej dodatkowa zatoka postojowa dla samochodów, służąca jako przystanek dla rodziców odwożących dzieci do pobliskiej szkoły.  Od strony budynku przychodni zdrowia zostaną wykonane miejsca  postojowe.
• Budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły od ul. Bukowej do Osiedla Harcerskiego.
• Budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej.
• Budowę oświetlenia ulicznego.
• Wykonanie elementów małej architektury, ławek, fontanny, itd.
• Nasadzenia zieleni.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
– Chcę kontynuować już rozpoczęte i przygotowane inwestycje m.in. w centrum miasta, jednak zamierzam w tej kadencji bardziej skupić się na zadaniach w innych dzielnicach, m.in. na Śmiechowie, Osiedlu Sucharskiego oraz w Dzielnicy Przemysłowej.
Oczywiście będziemy kontynuowali Program Rewitalizacji Śródmieścia, ale jednocześnie zwiększymy zadania drogowe w dzielnicach i na osiedlach poza centrum miasta, bardziej odległych od Śródmieścia. Na to położę szczególny nacisk.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.