Wybrano Starostę i Zarząd Powiatu

Ślubowanie 29 radnych i wręczenie im zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej o wyborze (uprawniających do objęcia funkcji) rozpoczęło obrady Rady Powiatu Wejherowskiego w kadencji 2014-2018. Pierwszą uchwałą nowej Rady Powiatu była decyzja o wyborze przewodniczącego tego gremium. Potem wybrano także jego zastępców oraz Starostę i Zarząd Powiatu. Przeciw demokratycznym decyzjom radnych protestował, czasami w niewybredny sposób, były już starosta Józef Reszke.

Od lewej: starosta Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf oraz członkowie Zarządu Powiatu: Jacek Thiel, Kazimierz Bistroń, Wojciech Rybakowski.
Od lewej: starosta Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf oraz członkowie Zarządu Powiatu: Jacek Thiel, Kazimierz Bistroń, Wojciech Rybakowski.

Przypomnijmy, że w wyniku wyborów samorządowych w Radzie Powiatu zasiada 13 radnych Platformy Obywatelskiej, 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz 8 radnych ugrupowania Wspólny Powiat. Dwa ostatnie ugrupowania, które zawarły porozumienie koalicyjne (piszemy o tym poniżej) mają 16  głosów, czyli  większość w Radzie Powiatu. Podczas tajnego głosowania nad kandydatami do prezydium i Zarządu Powiatu okazało się, że koalicjantów wsparli dodatkowo niektórzy radni z listy PO.
Spór o wice-
przewodniczącego
Ryszardowi Czarneckiemu z PiS, przedstawicielowi Gminy Wejherowo powierzono funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. Otrzymał 18 głosów, a jego kontrkandydat Ludwik Bach z PO – 11. Kandydatem na wiceprzewodniczącego rekomendowanym przez koalicję PiS i WP był Marek Kamiński, który startował z listy PO (Reda), choć jest bezpartyjny.  Został wybrany 18 głosami, chociaż przeciw tej kandydaturze protestował radny Józef Reszke (PO).  
Były starosta
krytykuje i obraża
Jeszcze bardziej Józef Reszke protestował przeciw kandydaturze Genowefy Słowi na drugiego wiceprzewodniczącego rady powiatu, przy okazji obrażając długoletnią radną z Gminy Luzino. Ponieważ G. Słowi jako radna seniorka rozpoczęła sesję, J. Reszke stwierdził krytycznie: – Widzieliście jak prowadziła obrady! – sugerując, że zrobiła to źle. Tymczasem Genowefa Słowi dobrze poradziła sobie z zadaniem. W jej obronie stanęli natychmiast Witold Reclaf i Krzysztof Bober.
Józef Reszke twierdził, że funkcję wiceprzewodniczącego powinien objąć radny PO, proponując ponownie Ludwika Bacha z Rumi.
– Tradycja każe, aby przedstawiciel największego klubu opozycyjnego zasiadał w prezydium – twierdził J. Reszke.
– W poprzedniej kadencji PiS był największym klubem opozycyjnym, ale nie miał swojego przedstawiciela w prezydium. Jakoś to panu nie przeszkadzało – przypomniał radny Reclaf.
Ostatecznie Ludwik Bach nie wyraził zgody na kandydowanie, a Genowefa Słowi otrzymała aż 21 głosów przeciw 7 (jeden głos był nieważny). Jak widać nawet spora część radnych PO (5 z 13) nie zgadzała się z Józefem Reszke, co zresztą potwierdziły również inne głosowania.
Pani Starosta
i Zarząd Powiatu
Kolejnym ważnym punktem był wybór starosty wejherowskiego, którym została radna Wspólnego Powiatu z Wejherowa, doświadczony samorządowiec – Gabriela Lisius, rekomendowana przez oba koalicyjne ugrupowania.  G. Lisius trzymała 18 głosów, a jej kontrkandydat Józef Reszke, zgłoszony przez PO, dostał 11 głosów.
O zmianie władzy w powiecie napisał Dr Puls w tekście „Przegrany starosta” na stronie 5.
Wicestarostą powiatu wejherowskiego został radny PiS z Rumi, Witold Reclaf.
Stanowisko Etatowego Członka Zarządu Powiatu otrzymali: Jacek Thiel z WP (19 głosów za) i Wojciech Rybakowski z PiS (18 głosów). Ostatnim, nieetatowym członkiem Zarządu został  Kazimierz Bistroń (WP, Luzino), który otrzymał 21 głosów poparcia.
Gratulacje
i podziękowania
Sesję zakończyły gratulacje i kwiaty dla Gabrieli Lisius – nowego starosty, a także podziękowania dla byłego starosty wejherowskiego. Gabriela Lisius i Jacek Thiel przekazali Józefowi Reszke podziękowania za sprawowanie funkcji oraz pamiątkowe zdjęcie siedziby Starostwa w Wejherowie.
Józefowi Reszke powodzenia życzył również jego rówieśnik i szkolny kolega, Ryszard Czarnecki, nowy przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego.
Na kolejnej sesji powiatowego samorządu, która odbyła się 4 grudnia, wybrano skład i przewodniczących komisji merytorycznych.

AK.

Komisje Rady Powiatu:

Komisja Rewizyjna
Anna Jamróz – przewodnicząca,
Tomasz Bujak, Grzegorz Gaszta, Robert Lorbiecki, Ewa Pasieczna, Piotr Pelcer, Dariusz Rytczak, Łucja Słowikowska

Komisja Budżetu i Finansów
Ewa Daleka – przewodnicząca,
Krzysztof Bober, Ryszard Czarnecki, Władysław Hirsch, Gabriela Lisius, Ewa Pasieczna, Witold Reclaf, Józef Reszke, Wiesław Szczygieł, Barbara Wilczyńska

Komisja Edukacji
Ludwik Zegzuła – przewodniczący,
Kazimierz Bistroń, Zbigniew Chuchala, Jolanta Król, Wojciech Rybakowski

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Grzegorz Gaszta – przewodniczący,
Tomasz Bujak, Gabriela Lisius, Zygmunt Treder

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Władysław Hirsch – przewodniczący,
Krzysztof Bober, Zbigniew Chuchała, Ryszard Czarnecki, Anna Jamróz, Witold Reclaf, Dariusz Rytczak, Genowefa Słowi, Zygmunt Treder

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej
Łucja Słowikowska- przewodnicząca,
Ewa Daleka, Piotr Pelcer, Wiesław Szczygieł, Jacek Thiel, Barbara Wilczyńska

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
Rober Lorbiecki – przewodniczący,
Ludwik Bach, Kazimierz Bistroń, Jerzy Conradi
Jolanta Król, Józef Reszke, Wojciech Rybakowski, Genowefa Słowi, Jacek Thiel, Leszek Winczewski, Ludwik Zegzuła

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.