Pokochała dzieci z wzajemnością

Młodzieżowa Rada Miasta Wejherowa obradowała na VII Sejmiku  Dziecięcym pod hasłem „Wolontariat”. Młodzież uhonorowała nagrodą siostrę Walerię Damuć ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie. Zakonnica otrzymała Statuetkę Małej Andzi za pracę na rzecz dzieci, które bardzo ukochała.

Koordynator MRMW, Katarzyna Merc w laudacji o wyróżnionej siostrze podkreśliła, że niewielu jest wejherowian, którzy nie zetknęli się z siostrą Walerią. Urodzona w 1924 roku, wykształcona polonistka, siostra Waleria jest związana jest z Wejherowem od 1971 roku.
– Jej dewizą są słowa: są dzieci dobre, albo bardzo nieszczęśliwe – przypomniała Katarzyna Merc.
– Siostro, masz tak wielkie serce, że trudno to wyrazić słowami – dodała Zofia Kusterska, pierwsza laureatka Statuetki „Małej Andzi”. – Zawsze mówisz, że dzieci są wspaniałe. Widzisz w nich samo dobro. Nigdy ten, kto czyni dobro, nie pozostaje sam, a ty wciąż otoczona jesteś dziećmi.
Wzruszona laureatka dziękowała młodzieży za to wyróżnienie.
Inicjator powstania Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa, przewodniczący „dorosłej” Rady Miasta Leszek Glaza przypomniał, że tematem przewodnim tegorocznego Sejmiku jest wolontariat.
– Siostra, jako osoba oddana całym swoim życiem drugiemu człowiekowi, zasłużyła na to wyróżnienie, ale wy również wyróżniacie się altruistycznym podejściem do życia angażując się w różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Kiedy mamy taką młodzież, nie musimy martwić się o przyszłość tego miasta – stwierdził przewodniczący Rady Miasta Wejherowa.
Z rąk prezydenta Krzysztofa Hildebrandta młodzi radni upływającej kadencji i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
– Wykazujecie się dojrzałością i włączacie się w różnego rodzaju akcje – powiedział prezydent Wejherowa. – Młodzieżowa Rada Miasta to kuźnia młodych talentów na przyszłych działaczy samorządu miejskiego. Młodzi ludzie mają konkretne, realne i atrakcyjne pomysły dla młodzieży. Liczę na to, że przynajmniej część z nich podczas pracy w Radzie zostanie zrealizowana.
BJ.

Siostra Waleria w otoczeniu młodzieżowych radnych i przedstawicieli władz miasta.
Siostra Waleria w otoczeniu młodzieżowych radnych i przedstawicieli władz miasta.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.