Ogłoszenia na słupach i drzewach

W okresie przedświątecznym firmy oferujące pożyczki uaktywniają się, a na słupach, drzewach i skrzynkach energetycznych pojawiają się ogłoszenia. Za ich rozklejanie w niedozwolonych miejscach grozi kara.

Przekonała się o tym 40-letnia mieszkanka Wejherowa , zatrzymana  przez Straż Miejską na gorącym uczynku. Kobieta  umieszczała ogłoszenia o świątecznych pożyczkach w miejscach niedozwolonych na ulicy 3 Maja. Zamiast zarobić – straciła. Ukarana została mandatem karnym i zobowiązana  do oczyszczenia miasta z rozklejonych przez siebie ogłoszeń. Jeśli zalecenia nie wykona, zrobi to za nią firma, a kosztami usunięcia ulotek może zostać obciążona sprawczyni.
Art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń mówi: Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Grzywna ta w postępowaniu mandatowym wynosi do 500 zł, a sąd może ukarać sprawcę karą  grzywny nawet do 5000 zł albo karą ograniczenia wolności, która trawa 1 miesiąc. W  czasie odbywania kary ukarany jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, ma też obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.