Ratują innym życie, oddając cenny dar

Zebranie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi, które odbyło się 25 listopada w Wejherowie, miało uroczysty charakter. Co roku, z okazji przypadających w dniach 22-26.11 Dni Honorowego Krwiodawstwa, wejherowscy dawcy krwi otrzymują odznaki, nagrody i podziękowania od prezes Rejonowego Oddziału PCK w Wejherowie Gabrieli Lisius, przedstawicieli władz samorządowych oraz Pomorskiej Rady HDK w Gdańsku.

Na wtorkowych spotkaniu Szymon Piotrowski, szef grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Wejherowie przedstawił prezentację na temat historii PCK i honorowego krwiodawstwa. Przypomniał, że Polski Czerwony Krzyż, działający pod tą nazwą od 1927 roku, kieruje się siedmioma zasadami. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.
Jedną z wielu form niesienia pomocy, którym zajmuje się PCK jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo, a kluby honorowych dawców krwi powstawały od 1958 roku. Największy rozkwit nastąpił w latach 80., kiedy w Polsce działało 4,5 tys. klubów HDK.
Odznaki zasłużonym dawcom krwi wręczał Tadeusz Cyra, przewodniczący Pomorskiej Rady HDK w Gdańsku, a nagrody rzeczowe zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Reprezentowane przez obu panów samorządy, obok Starostwa Powiatowego są sponsorami nagród dla krwiodawców. Gabriela Lisius, prezes PCK w Wejherowie, dziękowała zarówno dawcom krwi, jak i wspierającym ich samorządowcom.
W części artystycznej wystąpiła młodzież z II LO w Wejherowie pod kierunkiem Magdaleny Lassmann.   AK.

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia za oddanie łącznie 18 litrów krwi otrzymali (zdjęcie powyżej): Sebastian Kotłowski, Michał Kummer, Tomasz Paczuła, Jędrzej Sikora, Marcin Walczyk. Nagrody rzeczowe otrzymali: Marek Bajończyk, Sylwester Damps, Karol Hebel, Sebastian Hinc, Robert Modzelewski, Wojciech Pionk, Grzegorz Plebanek, Grzegorz Zelewski.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia za oddanie łącznie 12 litrów krwi otrzymali: Artur Baran i Arkadiusz Magrian. Nagrody rzeczowe otrzymali: Piotr Rezmer, Karol Rosak, Tomasz Rybka, Ewa Trocka, Adam Wasilke.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia za oddanie łącznie 6 litrów krwi wręczono Marzenie Górkowskiej, a nagrody przyznano: Krystianowi Bindek, Szymonowi Darga, Arkadiuszowi Joskowskiemu, Kamilowi Littwinowi, Roman Szrederowi.
Nagrodzono także krwiodawców, którzy oddali najwięcej litrów krwi. Są to: Janusz Walkusz, który oddał 108 litrów krwi, Wiesław Ziera – 54 litry krwi oraz Stanisław Darżnik – 65 litrów krwi.
Sławomir Czarnecki i Kamil Gorzelic zostali wyróżnieni Odznaką Honorową PCK IV Stopnia.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.