Warto głosować!

Z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem rozmawia Anna Kuczmarska

– Panie prezydencie, kończy się kampania wyborcza, proszę o podsumowanie.
– Ta kampania była spokojniejsza niż cztery lata temu, ale nie zabrakło agresywnych ataków ze strony mojej konkurencji przekraczający granice uczciwej i merytorycznej przedwyborczej rywalizacji. Przekazywane były nieprawdziwe informacje i półprawdy. Spotkałem się z insynuacjami i manipulacjami na mój temat nie mającymi odzwierciedlenia w faktach.
Jednak myślę, że najważniejsze jest patrzenie na dobro mieszkańców i dotarcie do jak największej rzeszy wejherowian z programem formułowanym przez mieszkańców i dla mieszkańców, a taki jest właśnie mój program wyborczy i Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, któremu przewodniczę.
Ważne jest zaufanie i świadomość, że to co robimy, robimy w celu polepszenia jakości codziennego życia w Wejherowie.
– Jakie jest Pana przesłanie do mieszkańców na krótko przed wyborami?
– Dziękuję wszystkim mieszkańcom za wsparcie i okazywane mi zaufanie oraz apeluję o udział w wyborach. Warto głosować!
Uczestnictwo w głosowaniu daje możliwość wyboru swojego przedstawiciela. Na szczeblu samorządowym mamy obowiązek kierowania się wyłącznie dobrem miasta i jego mieszkańców, a nie polityką.
Działalność na rzecz Wejherowa musi skupiać się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a nie takiej czy innej partii politycznej.
Dlatego tak ważny jest wybór przedstawicieli, którzy będą reprezentować wyłącznie interesy samych wejherowian, a nie interesy partyjne.
Taką możliwość będziemy mieli już 16 listopada.

 

Wysokie notowania komitetów wyborczych „Wolę Wejherowo” i  „Wspólny Powiat”

Sondaże przedwyborcze dają prawie 60% poparcie mieszkańców dla Krzysztofa Hildebrandta i ok. 20% dla Jacka Gafki z Platformy Obywatelskiej.
Pozostali kandydaci na urząd Prezydenta Wejherowa, Aleksander Lewandowski i Marek Kurowski mogą liczyć od jednego do kilku procent poparcia.
Wysokie poparcie i silną pozycję mają również kandydaci do rady miasta z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, któremu przewodniczy Krzysztof Hildebrandt i współpracującego z nimi komitetu wyborczego „Wspólny Powiat”.
„Wspólny Powiat”,  podobnie jak „Wolę Wejherowo”, to komitet bezpartyjny. Został powołany przez doświadczonych samorządowców, osoby aktywne, znane i udzielające się społecznie, które kandydują do Rady Powiatu Wejherowskiego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.