Miasto dba o edukację

Miasto Wejherowo otrzymało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju oświaty, skuteczność i efektywność działań samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 r. m.in. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, które – w opinii ekspertów ze środowisk naukowych – wyróżniają się osiągnięciami w rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki, opartej na wiedzy.
Innowacyjność
i skuteczność
– Każdy samorząd uczestniczący w naszym programie jest oceniany niezależnie przez dwóch  naukowców, zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych. Staramy się patrzeć na lokalną edukację w sposób systemowy i kompleksowy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Komisja dokonująca certyfikacji samorządów badała m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne.
Sukcesy uczniów
i nauczycieli
– Silną stroną edukacji w Wejherowie jest rozbudowana i racjonalnie zorganizowana sieć szkół i przedszkoli. To także dobrze wykształcona kadra pedagogiczna oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, a to przekłada się na sukcesy uczniów – mówi zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz.  – W Wejherowie mamy dobrą bazę edukacyjno-dydaktyczną oraz bazę sportową. Realizacja zajęć odbywa się w salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych, krytej pływalni oraz sztucznym lodowisku.
Termomodernizacja
i place zabaw
Jak podkreśla B. Tokłowicz, dzięki dotacjom unijnym udało się przeprowadzić termomodernizację wszystkich wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Przy wszystkich wejherowskich szkołach powstały place zabaw spełniające wymogi programu „Radosna Szkoła”. Realizowane są inicjatywy w obszarze edukacji kulturowej, edukacji regionalnej i prozdrowotnej.
Sześciolatki w
pierwszej klasie
– Jesteśmy liderem pod względem liczby sześciolatków w pierwszych klasach, co przyniosło nam m.in. wyróżnienie w konkursie „Samorząd na 6” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – dodaje Bogdan Tokłowicz, który zajmuje się m.in. edukacją i kulturą w mieście.                                AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.