Gratulacje marszałka za „Modernizację Roku”

W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się uroczyste spotkanie wicemarszałka województwa pomorskiego Wiesława Byczkowskiego z finalistami i laureatami z województwa pomorskiego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2013.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego w Wejherowie podczas spotkania w Gdańsku.
Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego w Wejherowie podczas spotkania w Gdańsku.

Otwierając spotkanie wicemarszałek pogratulował oraz podziękował wszystkim laureatom konkursu za wkład w zmianę oblicza przestrzeni publicznej Pomorza. Podkreślił wagę przemyślanego projektu oraz profesjonalne i odpowiedzialne wykonanie modernizacji starych budowli, które mają nie tylko wzbogacać przestrzeń nową estetyką, ale także nadal pełnić swoje funkcje dla mieszkańców regionu.
Inwestorom, wykonawcom oraz projektantom modernizacji wręczono listy gratulacyjne marszałka województwa pomorskiego.
W imieniu prezydenta, gratulacje dla Wejherowa za modernizację ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cedron „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” odebrał Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

– Nowo wybudowane ścieżki przyczynią się niewątpliwie do wykorzystania potencjału turystycznego regionu, wydłużenia sezonu turystycznego, a także wzrostu liczby turystów – powiedział Jacek Thiel. – Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie stał się dobrym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej w naszym mieście. Ponadto połączył ścieżką rowerową północną część miasta z zabytkowym śródmieściem Wejherowa. Cieszymy się, że realizacja tej inwestycji została doceniona przez marszałka województwa pomorskiego.
Celem konkursu „Modernizacja Roku” jest promocja inicjatyw i dokonań dotyczących modernizacji i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, obiektów przemysłowych i inżynieryjnych, obiektów szkolnictwa, obiektów kultury, sportu, zdrowia i rekreacji oraz obiektów ochrony środowiska.
Wejherowo było wielokrotnie nagradzane w tym konkursie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.