Szkolenie Natura 2000

W siedzibie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Kopernika 13, odbyło się szkolenie na temat „NATURA 2000”, zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu i Klub LOP przy WUTW w Wejherowie i sfinansowane przez Zarząd Główny LOP.

W szkoleniu uczestniczyło 21 osób, głównie studenci i sympatycy Uniwersytetu, w tym w większości członkowie LOP. Spotkanie prowadziły Władysława Lorbiecka i Anna Lorbiecka z Ligi Ochrony Przyrody.
Omówione zostały cele i zasady utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej  „Natura 2000” oraz podstawy prawne jej funkcjonowania obowiązujące w Polsce od 2004 r. Program ten uznany został za najmłodszą formę  ochrony przyrody.
W ramach projektu „Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac Zespołów Lokalnej Współpracy w ramach przygotowania do Planu Zadań Ochronnych”  informowano mieszkańców o zadaniach i obowiązkach  na nich ciążących z tytułu zamieszkiwania na terenach chronionej przyrody.
Przed rozpoczęciem drugiej części wykładu  zaprezentowany został pokaz slajdów z ekowycieczek organizowanych przez panią Wiktorię Rocławską, wykładowcę ekologii na WUTW, które najczęściej odbywają się na terenach ochrony przyrody. Potem omówiono rodzaj zadań ochronnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zagrożeń, sposób tworzenia planów ochrony i zasad ich realizacji. Wskazano również na dostępne  w internecie materiały o programie ochrony.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się na obiad, gdzie przy stole toczyła się również dyskusja na różne interesujące  tematy.
J. Czeczótka

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.