Orzeł samorządu

Prezydent Hildebrandt otrzymał prestiżową nagrodę „Orzeł Samorządu” dla Najlepszego Prezydenta Miasta na Pomorzu w 2014 roku, Nagroda to wynik plebiscytu pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego, w którym ocenie została poddana praca włodarzy.

Z uzasadnienia nagrody dla Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta: „Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa i Kaszub, za rozwój Wejherowa we współdziałaniu z sąsiednimi samorządami.”
Z uzasadnienia nagrody dla Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta: „Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa i Kaszub, za rozwój Wejherowa we współdziałaniu z sąsiednimi samorządami.”

Uroczystość, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku zgromadził liczne osobistości pomorskiego życia społeczno-gospodarczego, nauki, kultury i mediów.
Jak powiedział podczas laudacji dr Henryk Lewandowski z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, zostać laureatem i zwycięzcą plebiscytu „Orzeł Samorządu” to nie tylko zaszczyt, ale i trudny do zdania egzamin. Oceniany jest wkład i dokonania laureata w rozwój miasta, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych, rozmiar oraz charakter inwestycji poczynionych w ostatnich czterech latach.
Podczas oceny brana była pod uwagę także współpraca z lokalnym biznesem, a także twórcze działania w prowadzeniu lokalnej polityki.
– Z Wejherowem jestem związany duchowo poprzez współpracę mojej macierzystej uczelni z tym piękniejącym od lat miastem – powiedział dr Henryk Lewandowski. – Znam prezydenta Krzysztofa Hildebrandta od wielu lat. To ceniony polityk, działacz samorządowy i społeczny, osoba szanowana, znana i lubiana, aktywnie uczestnicząca w życiu nie tylko Wejherowa, ale i całych Kaszub. Wśród działaczy samorządowych znany jest z twórczych i innowacyjnych działań, które stawiają Wejherowo w rzędzie miast przyjaznych dla mieszkańców, w których widać dbałość o pomyślność i dobro wejherowian. W pracy prezydenta Hildebrandta widać – poparte sukcesami – starania, zmierzające do harmonijnego rozwoju miasta i zapewnienia wszechstronności życia społeczno – kulturalnego. Mieszkańcom miasta dał się poznać jako gospodarz nowocześnie kierujący i zarządzający sprawami publicznymi, działający dla dobra i w interesie mieszkańców.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.