Kultura i dotacje z Unii Europejskiej

Rozmawiamy z Maciejem Tamkunem – tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

– Dołączył Pan do wąskiego grona osób, których rola w tworzeniu i upowszechnianiu kultury uznawana jest za szczególną. Zdobył Pan wszystkie szczeble samorządowych atencji: został Pan nagrodzony Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” i „Nagrodą Burmistrza Miasta Redy”. Kandyduje Pan do Rady Powiatu. Dlaczego akurat ze „Wspólnym Powiatem”?
– Komitet Wyborczy „Wspólny Powiat” jest blokiem bezpartyjnym, skupiającym kandydatów o wysokich kwalifikacjach. Liderką jest dr Gabriela Lisius specjalistka od finansów samorządowych i profesjonalistka od zadań powiatowych, strażniczka finansów publicznych. Jestem przekonany, że dzięki takim fachowcom każda złotówka będzie oglądana ze wszystkich stron.
– A jakie ma Pan doświadczenie samorządowe?
– W latach 1998-2002 byłem radnym powiatu wejherowskiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, pracowałem w Komisji Kultury. Z członkami mojej komisji wykonałem ogromną pracę: racjonalizację sieci szkół w powiecie. W tym czasie szkoły ponadgimnazjalne i specjalne przeszły pod Zarząd Powiatu. Tworzyliśmy nowe przepisy, regulaminy i statuty szkół. Posiedzenia komisji organizowałem kolejno w poszczególnych placówkach oświatowych, aby zapoznać się ze specyfiką ich pracy. Uczestniczyłem w konkursach na dyrektorów szkół. Przeszedłem wszystkie szczeble awansu zawodowego aż do nauczyciela dyplomowanego. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Byłem także dyrektorem ds. pedagogicznych w OSW-2 w Wejherowie.
– Jest pan znany z działalności artystycznej i kulturalnej.
– Twórczość artystyczna to moja pasja, to moja tuba przez którą wypowiadam się. Jestem malarzem z 38-letnim stażem artystycznym, a także poetą i eseistą. Należę do  Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jestem także prezesem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „Mare Nostrum im. A. Suchanka” i sekretarzem Koła Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo. W dorobku mam wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Moje prace znajdują się w zbiorach prywatnych, muzeach, instytucjach państwowych i świątyniach (ołtarzowe obrazy m.in. w Piaskach na Białorusi, w Nowej Karczmie i Gowinie). Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymał w darze od pomorskich pielgrzymów trzy moje obrazy. Nadzorowałem pracę swoich uczniów przy Ołtarzu Papieskim w Sopocie (współpraca z prof. M. Kołodziejem). Obecnie jestem emerytem, więc mam więcej czasu by poświęcić go nie tylko na sprawy twórcze, ale także na społeczne i samorządowe.
– Jakimi sprawami chciałby Pan się zająć jako radny?
– Jeśli wygram wybory to chciałbym przyczynić się do lepszego, sprawniejszego działania placówek oświatowych, sportowych i kulturalnych. Zależy mi także, aby wszystkie placówki podległe powiatowi i sam urząd Starostwa Powiatowego były przyjazne dla mieszkańców a  wydatkowanie pieniędzy publicznych było racjonalne, klarowne i oszczędne. Powiat powinien efektywnie przygotować się do pozyskania i zagospodarowania środków z UE. To szansa, której nie można zmarnować. Będę opowiadał się za wszelkimi formami współpracy na różnych szczeblach, gdyż z natury jestem człowiekiem otwartym, ugodowym i dążącym do kompromisowych rozwiązań.
– Niech Pan opowie o sobie i swojej rodzinie.
– Jestem mieszkańcem Redy od 22 lat, wcześniej mieszkałem w Wejherowie. Mam wspaniałą rodzinę, żonę Ewę – księgową, dwóch dorosłych, samodzielnych synów  – Piotra i Pawła. Mieszkam w bloku, gdzie także mam pracownię malarską.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.