Wejherowianie zadowoleni

Prezentujemy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszej połowie września 2014 r. wśród mieszkańców Wejherowa, a dotyczących oceny inwestycji miejskich zrealizowanych w ramach Lokalnego  Programu Rewitalizacji  Wejherowa 2008-2015.  Aż 80-95  procent ankietowych oceniło je bardzo dobrze lub dobrze.

Najwyżej ocenionym efektem rewitalizacji jest Park Miejski z nowoczesnym, atrakcyjnym placem zabaw.
Najwyżej ocenionym efektem rewitalizacji jest Park Miejski z nowoczesnym, atrakcyjnym placem zabaw.

 

Badania zrealizowanych zadań są  punktem wyjścia do dalszych działań. Zbadano również potrzeby, oczekiwania i oceny wejherowian, związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania miasta, w celu określenia zadań na przyszłość.
Badanie ankietowe zostało zrealizowane przez zespół ekspercki Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk, kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dymnicką.

Ankiety zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem szkół z obszaru rewitalizowanego. Łącznie uzyskano od respondentów 564 ankiety. Obok prezentujemy wyniki dotyczące oceny inwestycji miejskich zrealizowanych w ramach Lokalnego  Programu Rewitalizacji  Wejherowa 2008-2015 oraz wyniki badania oczekiwań wejherowian w celu stworzenia Lokalnego Programu  Rewitalizacja na lata 2015-2022.
Wkrótce zaprezentujemy dalsze wyniki konsultacji społecznych oraz koncepcje Lokalnego Programu  Rewitalizacja na lata 2015-2022.

 

Suma ocen bardzo dobrych i dobrych dla inwestycji:
•  Budowa nowego obiektu WCK – Filharmonii Kaszubskiej wynosi  79,98%
•  Zagospodarowanie parku Miejskiego im. Majkowskiego wynosi  95,5%
•  Rewitalizacja ulicy Wałowej i terenów przyległych wynosi  91,8%
•  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron wynosi  89,29%

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.