Merytoryczne obrady i podziękowania

W miniony wtorek, 28 października odbyła się 49. Sesja Rady Miasta Wejherowa, poświęcona w większości sprawom nieruchomości. Ponieważ były to ostatnie obrady wejherowskiego samorządu w kończącej się kadencji, przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza dziękował radnym za czteroletnia pracę.

Podczas obrad radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych lub gruntu na uzupełnienie kupowanych przez mieszkańców Wejherowa.

Przystąpienie do sporządzenia planu
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami: Szczęśliwą, Sucharskiego, Spokojną oraz od południa terenami leśnymi, o co zabiegał radny Dariusz Kreft.

Zmiany w budżecie
Zdecydowano również o koniecznych zmianach w budżecie miasta oraz o udzieleniu finansowej pomocy powiatowi wejherowskim. Chodzi o przekazanie – na podstawie umowy między Urzędem Miasta a Starostwem – kwoty do 100 tys. zł na remont ul. Judyckiego w Wejherowie. Ulica Judyckiego to droga powiatowa.

Wsparcie dla szpitala
Na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta pozytywnie rozpatrzono na sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
Uchwalono ponadto „Program współpracy na rok 2015 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi” oraz przyjęto „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Oba programy przedstawił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.
Z kolei radna Terasa Patsidis – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM przedstawiła projekty uchwał w sprawie rozpatrzenie kilku skarg mieszkańców. Rada Miasta uznała te skargi za bezzasadne.  

Dobra kondycja MZK
Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie za pierwsze półrocze 2014 r. Jak podkreślił prezes spółki MZK Czesław Kordel, sytuacja zakładu jest dobra i firma się rozwija.
Przewodniczący poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miasta Wejherowa przedstawiali sprawozdania z działalności komisji w kończącej się kadencji.

Kampania wyborcza na sesji
Obrady przebiegały sprawnie i merytorycznie do momentu zgłaszania przez radnych pytań i wniosków. W tej części obrad radny Jacek Gafka jak zwykle zaatakował prezydenta Wejherowa, a jego wypowiedzi były agresywne i miały charakter przedwyborczej kampanii. Radny odgrzewał stare tematy, bo jak widać nie ma niczego nowego do powiedzenia.
Potem J. Gafka musiał się jeszcze tłumaczyć radnym ze swej brawurowej jazdy samochodem, w wyniku której wpadł do rowu w środku wsi i rozbił służbowy samochód starostwa powiatowego w Wejherowie. Wypadek wydarzył się w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 40 km na godzinę, a Jacek Gafka został ukarany przez policję za zbyt szybką jazdę.
Radni uznali to za nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie.
AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.