Sługa Boży ks. Anastazy Kręcki

„Kapłani – Słudzy Boży – nie szukali męczeństwa chociaż byli na nie gotowi. Przeciwnie, chcieli żyć, by pracować dla Kościoła, jednak męczeństwo stało się cząstką ich życia i trudną odpowiedzią na pytanie, czy miłują Boga bardziej niż inni, a ich wyznanie miłości zostało zapisane ich własną krwią”.

 

Te słowa księdza Wiesława Mazurowskiego zostały umieszczone a najnowszej książce wejherowskiego historyka, Mirosława Lademanna, mogłyby dotyczyć historii współczesnej i postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który zginął męczeńską śmiercią dokładnie 30 lat temu (19 października 1984 roku).Książka opowiada jednak o innym księdzu męczenniku Anastazym Kręckim. Sługa Boży, ksiądz Anastazy Kręcki zginął za wiarę na początku drugiej wojny światowej, mając 51 lat.
„Ten wyjątkowy kapłan wyrósł z tradycji diecezji chełmińskiej. Prowadził owocną i ofiarną pracę duszpasterską jako wikariusz, administrator i proboszcz w trudnych czasach przywracania polskości i katolickości Pomorza po I wojnie światowej. Na początku II wojny światowej zapłacił za to najwyższą cenę, cenę życia, dając przy tym heroiczne świadectwo wiary w imię miłości Boga i Ojczyzny” –  przypomniał we wstępie do książki M. Lademanna arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.
Historię życia,  pracy  i zasług proboszcza parafii św., Marii Magdaleny w Strzelnie, zamordowanego przez hitlerowców w Lesie Piaśnickim opowiada ciekawie w swojej książce Mirosław Lademann. Książka zawiera m.in. wspomnienia, modlitwy i zdjęcia.
Przypomnijmy, że historyk jest autorem książek o podobnej tematyce: „Brama Piaśnicka w Wejherowie” oraz „Martyrologium kapłańskie Piaśnicy”. To zresztą nie koniec prezentowania sylwetek księży-męczenników, zasłużonych dla Pomorza i Wejherowa. Wkrótce ukaże się książka M. Lademanna, poświęcona ks. Edmundowi Roszczynialskiemu.
Najnowszą pozycję można kupić m.in. w sklepiku parafialnym przy kościele Chrystusa Króla i bł. Siostry Alicji Kotowskiej, gdzie znajduje się kaplica poświęcona męczennikom Piaśnicy i  Sanktuarium Męczeństwa.                        AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.