Dobra kondycja wejherowskiej oświaty

Z  Bogdanem Tokłowiczem, zastępcą prezydenta Wejherowa, zajmującym się m.in. oświatą i kulturą w naszym mieście rozmawia Anna Kuczmarska

Bogdan Tokłowicz.
Bogdan Tokłowicz.

– W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Jaki powinien być pana zdaniem nauczyciel XXI wieku?
– Współczesny nauczyciel powinien pobudzać inteligencję ucznia, ułatwiać zdobywanie potrzebnych informacji, ale nie czyniąc z własnej wiedzy głównego narzędzia dydaktycznego. Zamiast przekazywać konkretne informacje nauczyciel powinien dawać impuls. Dobry nauczyciel wskazuje, jak dokonywać  życiowych wyborów. Jak mówił Janusz Korczak, mądry nauczyciel, nie wtłacza,  a wyzwala,  nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,  nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.
– Sam był pan nauczycielem, a dzisiaj bywa pan w szkołach, rozmawia m.in. z nauczycielami. Jakie cechy ceni w nich pan najbardziej?
– Cenię nauczycieli, którzy potrafią wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwość, aby skutecznie zachęcić młodzież do myślenia, poznawania, próbowania i działania. W naszym środowisku są tacy nauczyciele. Cechuje ich konsekwencje  i logika w działaniu. Są nietuzinkowi, niepowtarzalni. Potrafią właściwie ustosunkować się do nowości. Mają swoją godność. Są filarami naszej wejherowskiej oświaty.
– Przekazywanie wiedzy, zachęcanie do myślenia i odkrywania, otoczenie dzieci troską i opieką. Jakie zadania oświaty są najważniejsze?
– Nadrzędnym celem wejherowskiej oświaty  jest objęcie  odpowiednim wsparciem każdego dziecka, umożliwienie wszystkim uczniom dostępu do edukacji najwyższej jakości.
– Czy to się na co dzień udaje?
– Patrząc z perspektywy lat, kondycja wejherowskiej oświaty jest dobra. Jest to wynik wieloletnich starań i zabiegów polegających między innymi na pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Postaraliśmy się o nowoczesne wyposażanie sal lekcyjnych w sprzęt informatyczny, np. laptopy i tablice multimedialne. Elementem, wpływającym na  dobrą kondycję oświaty jest podwyższenie kwalifikacji przez nauczycieli, uzyskiwanie przez nich wyższych stopni awansu zawodowego.
– A jakie są tego efekty?
– Jednym z efektów tych starań są wysokie wyniki nauczania, potwierdzone sprawdzianem  sześcioklasistów i egzaminem gimnazjalnym. Pewnym miernikiem jakości edukacji jest również  udział uczniów  w konkursach i olimpiadach tematycznych. Każda z samorządowych szkół ma wielu laureatów olimpiad różnych szczebli, m.in. wojewódzkich  i ogólnopolskich.
Codzienne wysiłki naszych nauczycieli zostały pozytywnie zweryfikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
– W ubiegłym roku miasto Wejherowo zostało nagrodzone za działalność w dziedzinie edukacji. Proszę przypomnieć, za co?
– Za realizowanie misji „Silna oświata przyszłością Miasta Wejherowa” otrzymaliśmy tytuł Samorządowy Lider Edukacji 2013 w III edycji Ogólnopolskiego  Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Ten program realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Dodam, że dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pracujących z najmłodszymi uczniami, Wejherowo zdobyło tytuł „Samorząd na 6” w konkursie „Mam 6 lat”, w kategorii miast i gmina powyżej 30 tys. mieszkańców. Znaleźliśmy się wśród 6 samorządów w kraju, uhonorowanych w ten sposób przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wejherowska oświata z pomocą dyrektorów szkół i nauczycieli potrafi sprostać  wymaganiom i wciąż zmieniającym się realiom, wzorowo wypełnia obowiązki ustawowe.
– Wejherowo, jak każde miasto rozwija się. Przybywa mieszkańców, również tych najmłodszych. Czy przybywa przedszkoli?
– Obserwujemy stały wzrost liczby placówek edukacji przedszkolnej. Oprócz przedszkola samorządowego, jest trzynaście przedszkoli niepublicznych oraz dziesięć punktów przedszkolnych, które obejmują opieką ponad  1200 wychowanków.
Miasto przeznacza na edukację przedszkolną  ok. 12 mln zł.
– Wiadomo  że wydatki na edukację są bardzo duże.
– Owszem. W tej  kadencji samorządu w ciągu minionych czterech latach przeznaczyliśmy na oświatę ok. 194 mln zł. Subwencja  i dotacja celowa na wychowanie przedszkolne przekazane przez Ministerstwo Finansów wynosi 125 mln zł,  zaś środki własne miasta Wejherowa to ok. 69 mln zł.  
Władze samorządowe czynią wysiłki  by nauczycielom pracowało się i żyło się godniej,  a nasi uczniowie uczyli się w przyzwoitych warunkach.
– Dziękuję za rozmowę.

W szkołach gminnych w Wejherowie, na wszystkich etapach  edukacyjnych  uczy się ponad 6200 uczniów.
W tym roku szkolnym do pierwszych klas szkoły podstawowej uczęszcza w Wejherowie rekordowa  liczba 832 uczniów (dotychczas było ich ok. 500 uczniów), w tym 389 sześciolatków.
We wspomnianych szkołach pracuje  456 nauczycieli.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.