Sprawna administracja

Rozmowa z Gabrielą Lisius, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego, kierującą Programem „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”

Gabriela Lisius podczas uroczystego wręczenia nagrody w konkursie „Panteon Administracji Polskiej”.
Gabriela Lisius podczas uroczystego wręczenia nagrody w konkursie „Panteon Administracji Polskiej”.

– Coraz częściej mówi się o konieczności współpracy administracji samorządowej, o rozpowszechnianiu wśród samorządów dobrych praktyk. W województwie pomorskim powstało partnerstwo powiatów, którego liderem jest powiat wejherowski. Proszę wyjaśnić, na czym ono polega?
– Program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”  powstał w 2010 roku w celu usprawnienia i ujednolicenia funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej, aby usprawnić procesy inwestycyjne. Powiaty, poza zadaniami własnymi, wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Szereg zadań dotyczy inwestycji budowlanych. Zasadne jest, aby zadania te były wykonywane w sposób jednolity, umożliwiający interesantom sprawne załatwianie spraw.
– A  dokładnie o jakie zadania chodzi?
– Administracja geodezyjna i kartograficzna odpowiada za treść map i rejestrów odzwierciedlających położenie działek gruntów, ich granic, budynków, infrastruktury technicznej oraz innych elementów zagospodarowania terenu. Rejestry i mapy stanowią m.in. podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz ewidencji gospodarstw rolnych, a gromadzona dokumentacja zawiera wszelkie (i jedyne) dowody dotyczące przebiegu granic własności gruntów. Administracja dostarcza właścicielom i instytucjom informacje o gruntach oraz udostępnienia dowody z pomiarów geodezyjne.
– Kierowany przez panią program został kilkakrotnie wyróżniony.
– Program, będący wspólnym przedsięwzięciem kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego, jest unikalny w skali kraju, stąd w 2012 r.  został umieszczony na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP, jako przykład dobrych praktyk i wzór w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
W czerwcu 2014 r. powiat wejherowski, jako lider Programu SAGiK, uzyskał wyróżnienie specjalne w ramach konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Współpraca Międzysamorządowa „Razem dla rozwoju”. Program zyskał także uznanie w ramach projektu „Platforma Praktyk.Praktyki samorządowe warte upowszechnienia” organizowanym przez Gdański Obszar Metropolitalny.
15 października program został nagrodzony w konkursie „Panteon Administracji Polskiej” organizowanym przez wydawcę dziennika „Rzeczpospolita”. 20 października otrzymałam informację o wyróżnieniu w konkursie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, przyznanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
– Co dalej z programem?
– Do wspólnych prac 11 pomorskich powiatów, w ślad za podpisanymi porozumieniami o współdziałaniu, włączony został nadzór budowlany, sądy prowadzące księgi wieczyste.
Dorobek Programu SAGiK oraz wysoka ocena instytucji zewnętrznych być może skłoni pozostałe powiaty naszego województwa do przystąpienia do Programu, w którym chcemy dalej działać na rzecz likwidacji barier administracyjnych w trakcie realizacji inwestycji, nie tylko w geodezji.
– Dziękuję za rozmowę

 

W ramach SAGiK współpracuje ze sobą 11 powiatów: chojnicki, człuchowski, kartuski, malborski, nowodworski, gdański, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski oraz Sopot.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.