Wspólnie dla powiatu

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Powiat” zainaugurował kampanię wyborczą. W wejherowskim Klubie „Olimp” zaprezentowano program i 58 kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego. Konkretny, ciekawy program oraz godni zaufania kandydaci na radnych sprawiają, że „Wspólny Powiat” może być faworytem listopadowych wyborów samorządowych.

 

Spotkanie prowadzili Gabriela Lisius i Jacek Thiel.
Spotkanie prowadzili Gabriela Lisius i Jacek Thiel.

– Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Powiat” jest komitetem bezpartyjnym. Został powołany przez doświadczonych samorządowców, osoby aktywne, znane i udzielające się społecznie. Nasz komitet tworzą ludzie z dobrymi pomysłami na dalszy rozwój powiatu wejherowskiego – powiedział na spotkaniu inauguracyjnym Jacek Thiel, kandydat z Wejherowa.
Celem Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólny Powiat” jest polepszenie warunków życia mieszkańców każdej miejscowości powiatu wejherowskiego, w oparciu o prawdziwej współpracę z władzami samorządowymi wszystkich gmin i miast powiatu.
– Jesteśmy przeciwni partyjnym sporom i polityce – mówili radni „Wspólnego Powiatu”.

Podczas spotkania, inaugurującego kampanię wyborczą bezpartyjnego komitetu „Wspólny Powiat”, zaprezentowano kandydatów w poszczególnych okręgach. Nie wszyscy mogli przybyć na to spotkanie, dlatego nazwisk na liście kandydatów jest więcej, niż postaci na zdjęciach.
Z pewnością nazwiska są znane mieszkańcom, ponieważ są to osoby aktywne i udzielające się społecznie. Komitet tworzą ludzie z dobrymi pomysłami na dalszy rozwój powiatu.

AK.

Program KWW „Wspólny Powiat” opiera się na trzech filarach:

SILNA GOSPODARKA I MIEJSCA PRACY
– wspieranie powstawania małych i średnich firm na terenie powiatu – kontynuacja programów
wspierających rozwój przedsiębiorczości we wszystkich grupach wiekowych,
– kontynuacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu,
– intensywna promocja gospodarcza – powiat dobrym miejscem do lokalizacji biznesu, wspólne
z gminami promowanie terenów inwestycyjnych,
– rozwój rolnictwa i aktywizacja społeczeństw wiejskich,
– zwiększanie atrakcyjności turystycznej Ziemi Wejherowskiej,
INWESTYCJE W POWIECIE
– budowa i remonty dróg powiatowych we współpracy ze wszystkimi miastami i gminami,
– nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców, np. wspieranie dużych
inwestycji drogowych usprawniających komunikację w miastach,
– zabieganie o budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (tzw. OPAT) – inicjowanie
wraz z Gdynią oraz gminami powiatu wejherowskiego i puckiego akcji popierających budowę
tej inwestycji przez Rząd RP,
– włączenie się w inwestycje PKP-SKM na terenie powiatu – dodatkowe linie SKM na trasie Rumia-Wejherowo i Wejherowo – Słupsk oraz wydłużenie linii do Orla,
– skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł.
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
– utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych,
– powiat wejherowski miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, ze sprawną administracją, komunikacją,
atrakcyjną ofertą kulturalną i sportową, dbający o zachowanie kultury kaszubskiej i
dobry stan zabytków,
– poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na drogach powiatowych,
– programy zdrowotne i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym,
– wspieranie aktywności obywatelskiej – współpraca i dofinansowywanie organizacji pozarządowych działających na rzecz Mieszkańców powiatu.

 

Oto kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego z listy „Wspólny Powiat”
Z Redy: Genowefa Małyszko, Bogusław Breza, Maciej Tamkun, Kazimierz Wróbel, Weronika Frymark, Maria Wróblewska.
Z Rumi: Kazimierz Klawiter, Anna Jamróz, Seweryn Czoska, Jolanta Krzykowska, Dariusz Kuczmarski, Tomasz Jurkiewicz, Krystyna Tomaszunas, Danuta Białas Mateusz Leszczyński, Jan Sztykiel, Rafał Piotrowicz, Jarosław Kapuściński, Wanda Lipińska, Józef Wójcik.
Z miasta Wejherowa: Gabriela Lisius, Piotr Bochiński, Jacek Thiel, Arkadiusz Kraszkiewicz, Danuta Czernewska, Małgorzata Zaleska, Jolanta Rożyńska, Andrzej Gredecki, Lech Bieńkowski, Katarzyna Roszman, Benedykta Krygier-Potrykus, Rafał Karcz, Michalina Romańska, Bogusław Suwara,
Z gminy Łęczyce i Choczewo: Ewa Daleka, Robert Lorbiecki, Danuta Milewczyk, Marian Drywa, Dorota Popiołek, Wiesław Skrzyński
Z gminy Luzino, Szemud i Linia: Kazimierz Bistroń, Mirosława Kuberna, Wiesław Sikora, Władysława Joskowska, Władysław Hirsch, Danuta Nolbrzak- Hejmowska, Piotr Klecha, Krystyna Wojnar-Klawikowska, Ireneusz Orłowski, Agnieszka Baranowska
Z Gminy Wejherowo i Gniewino to: Anna Dąbrowicz Tomasz Bujak, Mariusz Gustowski, Karol Jaworski, Grażyna Lewandowska-Adrjanowska Dariusz Szczygieł, Ewelina Paszke, Ewa Kowalewska.

Kandydaci z miasta Wejherowo.
Kandydaci z miasta Wejherowo.

 

Kandydaci z  Rumi.
Kandydaci z Rumi.

 

Kandydaci z Redy.
Kandydaci z Redy.

 

 Gmina Luzino, Gmina Szemud, Gmina Linia.
Gmina Luzino, Gmina Szemud, Gmina Linia.

 

Gmina Wejherowo i Gmina Gniewino.
Gmina Wejherowo i Gmina Gniewino.

 

Gmina Łęczyce i Gmina Choczewo.
Gmina Łęczyce i Gmina Choczewo.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.