Koparka i kompaktor

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. rozwija swoją działalność, stale poszerzając zakres usług i zakres podmiotów, dla których świadczy usługi.

Prezes ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie,  Roman Czerwiński przy nowej koparko-ładowarce.
Prezes ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie, Roman Czerwiński przy nowej koparko-ładowarce.

ZUK realizuje „Budowę innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej” dla Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.  W ramach niezbędnych zakupów inwestycyjnych firma zakupiła nową koparko-ładowarkę marki JCB model 3 CX.
W tym samym czasie został również zakupiony kompaktor dla Składowiska w Rybskiej Karczmie. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji składowiska odpadów komunalnych do roku 2017, obsługując firmy z powiatu puckiego i wejherowskiego.
Koszt zakupu został pokryty ze środków własnych Spółki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.