Po spotkaniu w ratuszu

Komunikat w związku ze sprawą drogi dojazdowej do Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie.

Cieszy nas, że Pan Wojciech Gębarowski – właściciel firmy Orlex, w końcu odpowiedział na nasze zaproszenie do rozmów i doszło do spotkania w celu uregulowania spraw związanych z fragmentem drogi dojazdowej do Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie.
Prezydent Miasta Wejherowa będzie dalej dążył do realizacji Porozumienia zawartego w 2005 roku pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa i firmą Orlex w zakresie zapewnienia mieszkańcom dojazdu i bezpłatnego przekazania miastu składników majątku związanych z wybudowaną przez Orlex drogą (chodzi o ulicę Fenikowskiego i Orzeszkowej).
W przypadku wypracowania docelowego rozwiązania tego problemu widzimy możliwość przedłużenia umowy dzierżawy drogi na czas wdrożenia przyjętych rozwiązań..
Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia, ale przy dbałości o interes finansowy miasta i wszystkich mieszkańców. Władze miasta nie mogą i nie będą wypełniać nieuzasadnionych roszczeń finansowych prywatnych firm.
Podczas spotkania ustalono, że negocjacje będą kontynuowane. Liczymy, że rozmowy z deweloperem w kwestii fragmentu drogi dojazdowej do Osiedla Fenikowskiego zakończą się pozytywnie.

Wejherowo, 06/09/2011
Piotr Bochiński
Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.